DALAK ALINMASINI GEREKTİREBİLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Kan kırmızı küre (eritrosit) hücreleriyle ilgili hastalıklar

---Herediter sferositoz, Orak hücreli anemi, Talasemi

Kan beyaz küre (lökosit) hücreleriyle ilgili hastalıklar

---Kronik lenfositik lösemi, Hodgkin's lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma

Kan pıhtılaşma (trombosit) hücreleriyle ilgili hastalıklar
---İmmün trombositopenik purpura (ITP), Trombositik trombositopenik purpura (TTP)

Kemik iliği hastalıkları
---Bazı lösemi alt tipleri, Polistemi vera, Miyelofibrozis

Dalak apseleri ve enfeksiyöz hastalıklar
Dalağa ait kistler ve tümörler
Kazalara bağlı dalak yaralanmaları

Bariz kanama veya şoka yol açma potansiyeline sahip yaralanmalar