GUATR

Tiroid bezi, vücut metabolizmasını düzenleyici rolü olan, boyunda yer alan bir organdır. Tiroid bezi hastalıkları yapısal ve işlevsel biçimde ortaya çıkabilir. İşlevsel bozuklukları için öncelikle hormon düzenleyici tedaviler uygulanır.
Tiroid bezinin genel olarak büyümesi; guatr, içinde oluşan yumrular ise nodül olarak adlandırılır. Riskli özellikler taşıyan ve belirli sınırları aşan büyümelerde tiroid bezinin ameliyatla alınması gerekir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve hastanede bir gün yatış yeterlidir.
Ameliyat sonrası dönemde vücut için gerekli tiroid hormonu günlük ilaç kullanılarak sağlanır. Aşağıdaki başlıklarda tiroid beziyle ilgili cerrahi konularda açıklamalar sunulmuştur.