14- REFLÜ AMELİYATIN RİSKLERİ NELERDİR?

Reflü ameliyatı teknik açıdan bir yeniden şekillendirme işlemidir. Ameliyatta herhangi bir doku ya da organın kesilip-çıkartılması söz konusu değildir. İşlem hastaların büyük bir ekseriyetinde sorunsuz atlatılır.

Ameliyat sırasında yemek borusu, mide, karaciğer ve dalak gibi organlar işlem alanında yer alır. Ameliyatta bu organlarda yaralanma, kanama riski oldukça nadirdir. Deneyimli serilerde %1'in altındadır.

Hastaların %1-2 kadarında ameliyat sonrası erken dönemde mideden oluşturulan yakanın yerinden kayması söz konusu olabilir.

40-50 hastadan birinde kapalı (laparoskopik) başlanan ameliyat teknik nedenlerle klasik açık ameliyat şekline döndürülebilir.

Her 5 hastadan birinde erken dönemde yutma güçlüğü görülebilir. Geç dönemde ise bu sorun hastaların sadece %2'sinde devam eder.

Ameliyat sonrası erken dönemle ilgili konular "16. REFLÜ AMELİYATI SONRASI NASILDIR" başlığı altında anlatılmıştır.

       Dr Mehmet Güler Reflü