ÖZGEÇMİŞ

Dr. Mehmet GÜLER, Genel Cerrahi Uzmanı
Manavgat 1969 doğumlu, İngilizce biliyor

EĞİTİM

hakkımızdaİlköğretim
Konya Seydişehir Altmışevler İlkokulu
Ortaöğretim
Isparta Gönen Öğretmen Lisesi
Yükseköğretim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985–1992
Mezuniyet Sonrası Eğitim
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 1993–1995
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği 1996–2000

İkinci Yükseköğretim
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2004–2008
Sertifikaları
Türk Cerrahi Yeterlilik (Board) Sertifikası 2001
Diploma in Minimal Access Surgery 2008

logo 1logo 2logo 3logo 4açıköğretimfakultesi

Dr. Mehmet Güler hakkımızdaMESLEKİ ÖYKÜ

Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
1992–1993 Van Merkez 3 No.lu Sağlık Ocağı
1993–1995 Başkent Üniversitesi Hastanesi
1996–2000 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000
2001–2003 Gaziantep Devlet Hastanesi
2004–2006 Gaziantep Özel Konukoğlu Hastanesi
Genel Cerrahi Yardımcı Doçenti, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
2007–2010 Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Mesleki Özel İlgi Alanları
Meme ve Tiroid Cerrahisi
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon
Morbid Obezitede Laparoskopik Gastrik Banding
Laparoskopik Splenektomi
Single Port Laparoskopik Kolesistektomi
Tıp Eğitimi
Gaziantep Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 2008–2010
Gaziantep Tıp Fakültesi Uygulamalı Laparoskopi Laboratuvarı 2009-2010

Mesleki Üyelikleri
Türk Tabipleri Birliği 1995-
Türk Cerrahi Derneği 2000-
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği 2007-
World Association of Laparoscopic Surgeons 2008-

Katıldığı Mesleki-Bilimsel Kurslar
Temel Yoğun Bakım Kursu-Mart 2007 Gaziantep
İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu-Mayıs 2007 Ankara
Minimal Access Surgery Diploma Programı-Şubat 2008 New Delhi
Laparoscopic Gastric Band-Obesity Surgery-Nisan 2008 Lyon
Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu-Mayıs 2009 Gaziantep
Laparoskopik Donör Nefrektomi Uygulama Eğitimi-Temmuz 2009 Antalya
Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer -Haziran 2009 Prag
Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu-Nisan 2010 İstanbul

Dr. Mehmet Güler hakkımızdaAKADEMİK

Bilimsel Yayın Çalışmaları
Ulusal-uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 10 bilimsel makale (6'sında 1. yazar)
Ulusal-uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş 31 bildiri (12'sinde 1. yazar)

Bilimsel Dergi Yayın Kurulu Üyelikleri
Anadolu Tıp Dergisi 2001–2005
Gaziantep Üniversitesi Tıp Dergisi 2007–2010
Edorium Journal of Surgery 2013-

Bilimsel Kitap-Bölüm Çevirileri
Nyhus and Condon's Hernia. Fifth Ed. RJ. Fitzgibbons, A. Greenburg,
Bölüm 2 ve Bölüm 41

Yönettiği Tez ve Araştırma Projeleri
Enterokutan Fistüllerde Kapanmaya ve Mortaliteye Etkili Faktörler. Dr.Fethi Kalkan
Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi. Gaziantep Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AbD. 2009
Araştırma Projesi: Acil ve Elektif Cerrahi Olgularda Laparoskopik Cerrahi 2008
Araştırma Projesi: Total Tiroidektomilerde Minör Hemostazın Sağlanmasında Topikal
Ankaferd Blood Stoper Kullanımının Etkinliği 2008

Davetli Bilimsel Toplantı-Kongre Konuşmaları
Safra fistüllerinden korunma yolları. Kist Hidatik Kongresi Malatya 2008
İnguinal herniografilerde açık cerrahi yöntemler. Fıtık Kongresi-Mersin 2008
Laparoskopik cerrahide yenilikler. Sürekli Tıp Eğitimi Seminerleri-Gaziantep 2009
ITP'de laparoskopik splenektomi: 37 olgu. Bölgesel Cerrahi Toplantısı-Elazığ 2010

İLETİŞİM

Medicalpark Hastanesi. Genel Cerrahi. 07200 ANTALYA
info@iyibircerrah.com