ÖZGEÇMİŞ

Dr. Mehmet GÜLER, Genel Cerrahi Uzmanı
Manavgat 1969 doğumlu, İngilizce biliyor

 EĞİTİM                                                                                                                                                   

İlköğretim
      Konya Seydişehir Altmışevler İlkokulu
Ortaöğretim
       Isparta Gönen Öğretmen Lisesi
Yükseköğretim
      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985–1992
Mezuniyet Sonrası Eğitim
      Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 1993–1995
      Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği 1996–2000

İkinci Yükseköğretim
      Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2004–2008
Sertifikaları
      Türk Cerrahi Yeterlilik (Board) Sertifikası 2001
      Diploma in Minimal Access Surgery 2008

logo 1logo 2logo 3logo 4açıköğretimfakultesi

 MESLEKİ ÖYKÜ                                                                                                                                 

Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
      1992–1993 Van Merkez 3 No.lu Sağlık Ocağı
      1993–1995 Başkent Üniversitesi Hastanesi
      1996–2000 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000
      2001–2003 Gaziantep Devlet Hastanesi
      2004–2006 Gaziantep Özel Konukoğlu Hastanesi
Genel Cerrahi Yardımcı Doçenti, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
      2007–2010 Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Mesleki Özel İlgi Alanları
Meme ve Tiroid Cerrahisi
Laparoskopik Cerrahi
      Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon
      Morbid Obezitede Laparoskopik Gastrik Banding
      Laparoskopik Splenektomi
      Single Port Laparoskopik Kolesistektomi
Tıp Eğitimi
      Gaziantep Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 2008–2010
      Gaziantep Tıp Fakültesi Uygulamalı Laparoskopi Laboratuvarı 2009-2010

Mesleki Üyelikleri
      Türk Tabipleri Birliği 1995-  
      Türk Cerrahi Derneği 2000-
      Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği 2007-
      World Association of Laparoscopic Surgeons 2008-

Katıldığı Mesleki-Bilimsel Kurslar
      Temel Yoğun Bakım Kursu-Mart 2007 Gaziantep
      İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu-Mayıs 2007 Ankara
      Minimal Access Surgery Diploma Programı-Şubat 2008 New Delhi
      Laparoscopic Gastric Band-Obesity Surgery-Nisan 2008 Lyon
      Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu-Mayıs 2009 Gaziantep
      Laparoskopik Donör Nefrektomi Uygulama Eğitimi-Temmuz 2009 Antalya
      Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer -Haziran 2009 Prag
      Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu-Nisan 2010 İstanbul

 AKADEMİK                                                                                                                                         

Bilimsel Yayın Çalışmaları
      Ulusal-uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 10 bilimsel makale (6'sında 1. yazar)
      Ulusal-uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş 31 bildiri (12'sinde 1. yazar)

Bilimsel Dergi Yayın Kurulu Üyelikleri
      Anadolu Tıp Dergisi 2001–2005
      Gaziantep Üniversitesi Tıp Dergisi 2007–2010
      Edorium Journal of Surgery 2013-

Bilimsel Kitap-Bölüm Çevirileri
      Nyhus and Condon's Hernia. Fifth Ed. RJ. Fitzgibbons, A. Greenburg,
      Bölüm 2 ve Bölüm 41

Yönettiği Tez ve Araştırma Projeleri
      Enterokutan Fistüllerde Kapanmaya ve Mortaliteye Etkili Faktörler. Dr.Fethi Kalkan
      Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi. Gaziantep Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AbD. 2009     
      Araştırma Projesi: Acil ve Elektif Cerrahi Olgularda Laparoskopik Cerrahi 2008
      Araştırma Projesi: Total Tiroidektomilerde Minör Hemostazın Sağlanmasında Topikal
      Ankaferd Blood Stoper Kullanımının Etkinliği 2008    

Davetli Bilimsel Toplantı-Kongre Konuşmaları
      Safra fistüllerinden korunma yolları. Kist Hidatik Kongresi Malatya 2008
      İnguinal herniografilerde açık cerrahi yöntemler. Fıtık Kongresi-Mersin 2008
      Laparoskopik cerrahide yenilikler. Sürekli Tıp Eğitimi Seminerleri-Gaziantep 2009
      ITP'de laparoskopik splenektomi: 37 olgu. Bölgesel Cerrahi Toplantısı-Elazığ 2010

 İLETİŞİM                                                                                                                                             

      Medicalpark Hastanesi. Genel Cerrahi. 07200 ANTALYA
      info@iyibircerrah.com

 

 

 

 
hakkımızda

 

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet Güler hakkımızda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet Güler hakkımızda