SAFRA KESESİ

Safra kesesi, safrayı üreten karaciğer ve safrayı bağırsağa ileten ana safra kanalı ile yakın ilişki içinde çalışan sindirime yardımcı bir organdır.

Safra kesesi hastalıkları 40 yaş üstü yetişkinlerde ve kadınlarda daha sık görülür. Uzun yıllar mide-bağırsak kaynaklı olduğu düşünülerek geçiştirilen birçok şikayetin altından safra kesesiyle ilgili sorunları çıkabilir.
safkesgnl2
Temel problem, kesenin safrayı yoğunlaştırma ve salgılama fonksiyonlarının bozulmasıdır. Bunun sonucunda safra çamuru ve safra kesesi taşları gelişir. Giderek taş ve çamurdan kaynaklanan ek problemler tehlikeli hastalık süreçlerine yol açabilir.

Safra kesesi yaşam için vazgeçilmez bir organ değildir. Kesenin vücut için faydasından çok zararı olan bir odağa dönüştüğü hallerde ameliyatla safra kesesinin alınması etkin bir çözümdür.

Aşağıdaki başlıklarda safra kesesi sorunlarıyla ilgili açıklamalar sunulmuştur.