11- KAPALI SAFRA KESESİ AMELİYAT NASIL YAPILIR?

Safra kesesi ameliyatı genellikle kapalı (laparoskopik) teknikle yapılır. Tüm işlemler karın duvarına yapılan minik kesilerden sokulan çubuk şeklinde aletlerle yapılır. Ameliyat için hastaların tümüyle uyutulduğu genel anestezi yöntemi tercih edilir.

İşlemin özü; safra kesesinin karın içindeki bağlantılarından ayrılarak (içindeki taş ve çamurla birlikte) tamamen çıkartılmasıdır.

Önce göbekten küçük bir boru sokularak karın boşluğu yaklaşık 4 litre gazla şişirilir. Sonra bu boru içinden çubuk biçiminde bir kamera gönderilerek karın içindeki manzara televizyon ekranına yansıtılır. Böylece cerrahi aletler ve işlemler için görüş imkanı ve hareket alanı sağlanmış olur. 

Sağ kaburga yayı altından üç tane daha küçük boru yerleştirilerek çubuk biçimindeki cerrahi aletler içeri sokulur. Cerrah karın içindeki organları, kullanmakta aletleri ve yaptığı işlemleri ekrandan izleyerek ameliyat yapar.

Kamera görüntüyü büyüterek ve istenilen açıdan yansıtabildiği için cerrahın görüş imkanı açık ameliyatlardan daha üstündür. Gerekirse ameliyat sırasında video kaydı alınabilir.

Ameliyatta önce safra kesesinin damarı ve kanalı bulunarak titanyum zımbalarla kapatılır, kesilir, ayrılır. Sonra safra kesesi karaciğere yapışık olduğu yerden sıyrılıp karın içinde serbest hale getirilir. Deliklerden birinden dışarı çıkartılır. İşlem biterken içerdeki gaz tümüyle boşaltılıp, minik kesiler gizli dikişlerle yaklaştırılarak ameliyat tamamlanır.

Ciddi derecede alevlenmiş (akut) iltihapla başvurmuş hastalarda veya uzun süredir iltihabı olan (çok sayıda karın ağrısı atakları geçirmiş) hastalarda ameliyat daha zahmetli olabilir. Ayrıca hastanın genel sağlık koşulları, safra kesesi ile komşu organların yapısal ilişkileri ve cerrahın tecrübesi ameliyatın gidişatına etkilidir. Ameliyat süresi genellikle 15-45 dakika arasında değişir.

Hastalığın erken dönemlerinde yapılan ameliyatlar, deneyimli cerrahlar için standart, hastalar için konforlu ve rahattır.