OBEZİTE

İnsanoğlu çağlar boyunca hayatta kalabilmek için yeterli besin bulma mücadelesi vermiştir. Sağlıklı kalmayı, daha bol, daha çeşitli besine, daha kolay ulaşmayı hedeflemiştir. Nihayet bilim ve teknoloji sayesinde yeryüzünün sınırlı kaynaklarından ihtiyacı olandan fazla gıdayı üretibilmeyi başarmıştır.

Bugün dünyada y
üz milyonlarca insan, yaşaması için gerekenden daha fazla kalori içeren gıdalarla beslenmektedir. Yine içinde bulunduğumuz çağın imkanları giderek daha çok insanı daha hareketsiz bir gündelik yaşama alıştırmaktadır. Dengesiz beslenme ve hareketsizlik birleşince karşımıza devasa bir sağlık sorunu çıkmaktadır.

Obezite bugün insanlığın geleceğini tehdit eder yaygınlığa ulaşmıştır. D
ünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 35 yılda dünyada obezite oranı ikiye katlanmıştır. Yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın yaklaşık 2 milyarı -vücut kitle indeksi 25'in üzerinde- fazla kiloludur. Bunların 600 milyonundan fazlası, neredeyse her on kişiden biri -vücut kitle indeksi 30'un üzerinde- obezdir.

Yine Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya nüfusunun çoğu, obezitenin açlıktan daha fazla ölüme yol açtığı ülkelerde yaşıyor. Obezite kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, meme, rahim, kolon kanseri ve kas iskelet sistemi hastalıkları için major risk faktörü haline gelmiş durumda.

Ne yazık ki toplumda obezitenin nedenleri ve tedavisi konsunda yanlış anlayışlar hakimdir. Fazla kilolu olmak keyfi bir tercih gibi, obezite tedavisi olmak da kozmetik amaçlı bir işlem gibi algılanmaktadır. Halbuki obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri vardır. Obezite kronik ve ciddi bir hastalıktır. Obezitenin tedavisi ise sağlıklı bir yaşam için hayati ve tıbbi bir gerekliliktir.

İlk bakışta önlenebilir bir hastalık gibi görünmesine rağmen obezitenin genel nüfus içindeki oranı giderek artıyor. Son yıllarda hastalık derecesinde obez olan insanların tedavisi için yapılan sağlık harcamaları katlanarak büyüyor. Diyet ve egzersiz tedavileri obezite hastalarının %10'undan daha azında kalıcı başarı sağlıyor. Her yıl yüz binlerce obezite hastası ruhsal, bedensel ve sosyal iyilik halini yeniden kazanmak için daha etkin olduğu gösterilmiş olan ameliyat seçeneğine başvuruyor.