APANDİSİT TEŞHİSİ KİMLERDE DAHA ZORDUR?


Apandisit teşhisiyle ilgili zorluklar bazı hasta gruplarında daha da artar.

  • Çocuklarda (durumlarını rahat ifade edemezler)
  • Doğurganlık çağındaki kadınlarda (kadın hastalıkarı belirtileri çok karışır)
  • Gebelerde (apandisin yeri değişir, ameliyat kararı kritiktir)
  • Karın ağrısı ataklarıyla giden diğer hastalıkları olan kişilerde (ailevi akdeniz ateşi, iltihabi bağırsak hastalıkları vb. hastalıklar apandisiti taklit edebilir)
  • Yaşlılarda (apandisit az bulgu verir, çabuk ilerler)