ŞİKAYET - ÖYKÜ - MUAYENE - TETKİK

Tüm sosyal ilişkiler başlarken olduğu gibi hastayla hekim karşı karşıya geldiği anda da önce bir tanışma ve konuşma olmalıdır. Muayene başlarken yapılacak en kötü şey, hiç konuşmadan doktorun önüne bir tomar tetkik ve film raporu konmasıdır. Elbette bunlara bakılacaktır. Ama sırası geldiğinde.

Direkt eski sonuçlarla başlarsanız, hekimin alışık olduğu standart hasta değerlendirme sırasını baştan altüst etmiş olursunuz. Hekimin kendi usulünce sizi ve sorunlarınızı tanıma, gözleme, dinleme ve anlama fırsatı kısıtlanır, bakışı ister-istemez doğru ya da yanlış önceden zikredilmiş belli bir tanıya kanalize olur. Bu arada sağlıklı iletişim de daha ilk saniyede zaafa uğrar.kelebek

-Doktorunuz önce sizi gözlemeli,
-Kendi ifadelerinizle sizi o anda hastaneye getiren şikayetlerinizi
dinlemeli,
-Sonra şikayetlerinizin gelişimi, öyküsünü öğrenmeli,
yakınmalarınızın süresini, özelliklerini, gidişatını sorgulamalı ve anlamalıdır.

-Daha sonra sizin ve kan bağı bulunan akrabalarınızın geçmiş hastalıkları kaydedilmelidir.

Sağlık özgeçmişiniz sorgulanırken; varsa önceden tanı konmuş hastalıklarınız, geçirdiğiniz ameliyatlar, kullandığınız ilaçlar, alkol, sigara vb. alışkanlıklarınız, alerjileriniz, kan bağı bulunan akrabalarınızdaki kanserler, kalıtımsal hastalıklar mutlaka belirtilmelidir

-Sonra muayene yapılmalıdır.

-En son olarak da eski tetkikler ve filmler değerlendirilmelidir.
Bu teknik bir sıralamadır ve hekimlik uygulamasının çok temel bir kuralıdır.

Muayene biterken yaplılacak en kötü şey ise eski tetkiklerin ve önceden üzerinde durulmuş teşhislerin doktora sunulmaması veya ondan saklamasıdır. Doktor önce kendi değerlendirmesini yaptığı için artık geçmiş bilgiler daha sağlıklı şekilde katkı sağlayabilir.

Muayene seansı biterken eski bilgilerin, bulguların hekimden saklanmasının hastaya zararı olur. Şöyle ki; eğer hastaya aynı filmler ve tetkikler tekrar yapılacaksa hasta gereksiz bir zahmete ve külfete katlanacaktır. Eğer farklı işlemler yapılacaksa, hastanın kendi kafası karışacak, huzuru kaçacaktır. Muayene sonunda eski sonuçlarının doktor tarafından yorumlanması hastayı rahatlatır.