"Göğüs" Değil "MEME" Lütfen

Göğüs Hastalıkları, Kadın-Doğum Değil, GENEL CERRAHİ Lütfen

Aşağıdaki resimde (eller arasında tutulan) organın Türkçedeki adı memedir.

"Meme"
kelimesi yerine yanlış ve yaygın bir alışkanlıkla "göğüs" kelimesinin kullanılması hastaların boşu boşuna ilgisiz branşlara başvurmasına neden olmaktadır.


Göğüs; gövdenin üst yarısı, başka bir deyişle vücudun boyun ile karın arasında kalan bölümüdür. Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi bölümleri akciğer hastalıkları ve ameliyatlarıyla ilgilenirler, meme hastalıklarıyla doğrudan bir ilgileri yoktur.memegen

***
Bir diğer sık yapılan yanlış ise meme ile ilgili şikayetleri olan hastaların kadın hastalıkları ve doğum bölümlerine başvurmalarıdır. Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının meme hastalıkları, meme kanseri teşhis-tedavisi, meme ameliyatları gibi alanlarda uzmanlık eğitimi almaları söz konusu değildir.

Hastaların yanlış bölüme başvurmasından daha vahim olanı ise bazı kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının bu hastalara öyle bi bakıvermesidir. Günümüzde kadınların neredeyse 10'da birinin meme kanseri olduğu gerçeği gözümüzün önünde dururken öyle bir şeyin iler tutar tarafı yoktur.
***
♣Meme hastalıklarıyla ilgili uzmanlık alanı GENEL CERRAHİ bölümüdür.

Meme hastalıkları konusunda gerektiğinde genel cerrahi bölümü ile koordinasyon halinde olması gereken diğer bölümler ise; radyoloji, patoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, endokrinoloji ve plastik cerrahidir.

"Meme Hastalıkları Uzmanlığı" adı altında resmi olarak ayrı bir branş var mıdır? Hayır. Meme hastalıkları ve ameliyatlarıyla ilgili eğitim genel cerrahi ihtisası içerisinde alınır. Formal olarak tanımlanmış ayrı bir uzmanlık eğitimi veya sertifikalandırılması yoktur. Ancak mesleki faaliyetinin önemli bir kısmını meme hastalıklarına ayıran genel cerrahi uzmanları ve bu alanla daha yoğun ilgilenen genel cerrahi klinikleri vardır.