AMELİYATTA APANDİS NORMAL ÇIKARSA...

Kuvvetli apandisit şüphesi durumunda teşhisin kesinleşmesi için şartlar çok zorlanmadan ameliyat kararı alınır. Çünkü takip ve araştırma süresi 24 saati aştığı zaman patlamış apandisitle karşılaşma oranı ivmelenerek artar. Bu nedenle hızlı davranılır.

Diğer taraftan apandisit tanısıyla ameliyata alınan hastaların % 10-15 kadarında apandis normal çıkar. Ancak bu durum, yanlış teşhis, komplikasyon veya tıbbi hata(malpraktis) olarak değerlendirilmez. Bilimsel referanslarca olağan kabul edilir. Sorun apandisiti taklit eden hastalıklardan ve apandisitin tanı zorluğundan kaynaklanır. Cerrahın tutumu bir zaaf değil tam tersine hızla ilerleyen riskli bir gidişat karşısında hastayı koruyan bir yaklaşımdır.

Ameliyatta apandis normal çıksa bile cerrahların çoğu yine de apandisi almaktan yanadır.

Apandisiti taklid eden hastalıklar; iltihabi bağırsak hastalıkları, divertikülit, mide bağırsak delinmeleri, idrar yolu enfeksiyonları, üreter alt uç taşları, kadınlarda yumurtalık kistleri, yumurtalık iltihapları ve dış gebelik gibi durumlardır. Bu türden sorunlarla karşılaşılması nedeniyle ek bir müdahale icap edebilir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin