Tip2DM ŞEKER AMELİYATI

BESLENME VE GEÇMİŞİMİZ

Acaba genetik mirasımıza ve fizyolojimize uygun olarak mı besleniyoruz?
Yeryüzünde var oluşumuzdan bu yana biyolojik özelliklerimiz çok mu değişti?
Ya beslenme tarzımız?
Gün geçtikce beslenme tarzımızla ilişkili birçok hastalığın, obezitenin, metabolik hastalıkların sökün etmesinin sebebi bu sorularda aranabilir mi?

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) HAKKINDA

DİYABETUS MELLİTUS, halk arasında bilinen adıyla ŞEKER HASTALIĞI kandaki şeker seviyesinin yüksekliğiyle giden bir hastalıktır. Sebebi pankreas tarafından yeterince İNSÜLİN hormonun üretilememesi veya üretilebilse bile dokularda yeterince etkili olamamasıdır.

Tip2DM ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Genel olarak Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşit şeker hastalığı vardır. Vücutta insülin üretilemiyorsa tip 1 şeker hastalığı, üretilebiliyor ancak etkili olamıyorsa tip 2 şeker hastalığı(Tip2DM)söz konusudur. Metabolik cerrahinin konusu olan şeker hastalığı tipi Tip2DM yani insülinin mevcut olmasına rağmen etkin olamadığı tipdir.

METABOLİK CERRAHİ NEDİR?

"Metabolik Cerrahi" nisbeten yeni bir kavramdır. Tip 2 şeker hastalığını (Tip2DM) ve obeziteyi birlikte tedavi etmek amacıyla uygulanan sindirim sistemi ameliyatlarına Metabolik Cerrahi denir. Genellikle obezite tedavisi için yapılagelen bazı ameliyatlar ile yakın zamanda bunlardan türetilmiş ameliyatları kapsar.

KİMLER Tip2DM ŞEKER AMELİYATI OLABİLİR?

Sadece obezitesi olan(VKI>30) tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla tedavi söz konusudur. Tip 1 şeker hastalığının tedavisinde ameliyat seçeneğinin yeri yoktur.

op-dr-mehmet-gulerop-dr-mehmet-guler-obeziteobezite-tedavi-op-dr-mehmet-guler