Tip2DM ŞEKER AMELİYATI

3 DAKİKADA - KISACA ŞEKER AMELİYATI

ŞEKER AMELİYATINA UYGUN MUSUNUZ?

- Eğer Tip2 Şeker Hastalığınız varsa,
- Düzenli bir takip ve tedaviye rağmen kan şekeri kontrolü sağlanamıyorsa,

- Şeker hastalığıyla birlikte obeziteniz de mevcutsa: Vücut Kitle İndeksiniz 30'un üzerindeyse,
- Tercihen yaşınız 50'nin altında ve Şeker Hastalığı geçmişiniz 10 yıldan kısaysa,

- C-peptid düzeyiniz pankreasınızın hala yeterli düzeyde insülin üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyorsa: EVET

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) HAKKINDA

DİYABETUS MELLİTUS, halk arasında bilinen adıyla ŞEKER HASTALIĞI kandaki şeker seviyesinin yüksekliğiyle giden bir hastalıktır. Sebebi pankreas tarafından yeterince İNSÜLİN hormonun üretilememesi veya üretilebilse bile dokularda yeterince etkili olamamasıdır.

Tip2DM ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Genel olarak Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşit şeker hastalığı vardır. Vücutta insülin üretilemiyorsa tip 1 şeker hastalığı, üretilebiliyor ancak etkili olamıyorsa tip 2 şeker hastalığı(Tip2DM)söz konusudur. Metabolik cerrahinin konusu olan şeker hastalığı tipi Tip2DM yani insülinin mevcut olmasına rağmen etkin olamadığı tipdir.

METABOLİK CERRAHİ NEDİR?

"Metabolik Cerrahi" nisbeten yeni bir kavramdır. Tip 2 şeker hastalığını (Tip2DM) ve obeziteyi birlikte tedavi etmek amacıyla uygulanan sindirim sistemi ameliyatlarına Metabolik Cerrahi denir. Genellikle obezite tedavisi için yapılagelen bazı ameliyatlar ile yakın zamanda bunlardan türetilmiş ameliyatları kapsar.

ŞEKER HASTALIĞINDAN AMELİYATLA KURTULMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

KİMLER Tip2DM ŞEKER AMELİYATI OLABİLİR?

Sadece obezitesi olan(VKI>30) tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla tedavi söz konusudur. Tip 1 şeker hastalığının tedavisinde ameliyat seçeneğinin yeri yoktur.

ŞEKER HASTALIĞI İÇİN NE ÇEŞİT AMELİYATLAR YAPILIR?

Obezite için yapılan ameliyatların bir çoğu Tip 2 Şeker hastalığı tedavisi için de etkilidir. Ancak şeker hastalığını kontrol altına almak açısından ince bağırsakların da işleme dahil olduğu ameliyatlar daha üstündür.

ŞEKER AMELİYATI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Tüm obezite ameliyatlarında olduğu gibi ameliyat yapılacak tip 2 şeker hastalarında da tam teşekküllü bir merkezde tüm sistemlerin ayrıntılı bir tetkiki(full check-up) yapılmalıdır. Bu hastalarda ameliyatın gerekliliği ve başarı şansı açısından endokrinoloji konsültasyonu obezite ameliyatlarında olduğundan da daha önemlidir.

LOOP BİPARTİSYON (SASI-BYPASS) AMELİYATI NEDİR?

Loop Bipartisyon Ameliyatı Tip2DM şeker hastalığının tedavisinde yüksek oranda başarı sağlayan ameliyatlardan biridir. En önemli özelliği ise bu başarıyı sağlarken aynı amaçla yapılan diğer ameliyatlara nazaran doğal sindirim fonksiyonlarını büyük ölçüde korumasıdır.

NEDEN LOOP BİPARTİSYON?

Çünkü sade, kolay ve etkindir.

Tip2DM HASTANE-AMELİYAT SÜRECİ

Ameliyat için en az 5 günlük bir hastane süreci gerekir:1 gün checkup, 1 gün ameliyat, 3 gün ameliyat sonrası takip için yatış.

ŞEKER AMELİYATI SONRASI TAKİP

Metabolik Cerrahi uygulanan tüm hastalar ameliyat sonrası cerrahi-endokrinoloji bölümlerinin ortak takibi altında olmalıdır. Şeker hastalığının düzelme sürecinin değişken seyir gösterebileceği ve nüks riski söz konusu olabileceği akılda tutulmalıdır.

METABOLİK CERRAHİNİN SONUÇLARI

Metabolik cerrahi ameliyatlarının Tip 2 şeker hastalarında kan şekeri düzenleyici başarısı -genel bir oran vermek gerekirse- yaklaşık %85'tir. 40 yaşından genç, kilolu (vücut kitle indeksi 30'un üzerinde) ve yeni(8 yıldan kısa süreli) şeker hastalarında çok daha yüksek başarı oranları gösterilmiştir.

BESLENME VE GEÇMİŞİMİZ

Acaba genetik mirasımıza ve fizyolojimize uygun olarak mı besleniyoruz?
Yeryüzünde türümüzün var oluşundan bu yana biyolojik özelliklerimiz çok mu değişti?
Ya beslenme tarzımız?
Gün geçtikce beslenme tarzımızla ilişkili birçok hastalığın, obezitenin, metabolik hastalıkların sökün etmesinin sebebi bu sorularda aranabilir mi?

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin