ŞEKER AMELİYATI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Tüm obezite ameliyatlarında olduğu gibi ameliyat yapılacak tip 2 şeker hastalarında da tam teşekküllü bir merkezde tüm sistemlerin ayrıntılı bir tetkiki(full check-up) yapılmalıdır. Bu hastalarda ameliyatın gerekliliği ve başarı şansı açısından endokrinoloji konsültasyonu obezite ameliyatlarında olduğundan da daha önemlidir.

Tip 2 diyabet hastalığının durumu için Açlık Kan Şekeri, Açlık İnsülin Düzeyi, HbA1c Düzeyi gibi testlerin, pankreas insülin üretme kapasitesi açısından da C-peptid testlerin yapılması gerekir.

Ayrıca ameliyat dönemi boyunca cerrahinin ve psikolojik stress faktörlerinin etkisiyle daha hassas hale gelen kan şekeri değişimlerinin de endokrinoloji uzmanı tarafından yakın takibi ve yönetimi şarttır.

Ayrıca ameliyat öncesi incelemede şeker hastalığının böbreklerden göze, sinir sisteminden damar sistemine kadar oluşturabileceği komplikasyonları dikkate almak gerekir. Bu incelemeler hem bir durum tesbiti hem de sorunsuz bir ameliyat dönemi için tedbir niteliğindedir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin