ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) HAKKINDA

DİYABETUS MELLİTUS, halk arasında bilinen adıyla ŞEKER HASTALIĞI kandaki şeker seviyesinin yüksekliğiyle giden bir hastalıktır. Sebebi pankreas tarafından yeterince İNSÜLİN hormonun üretilememesi veya üretilebilse bile dokularda yeterince etkili olamamasıdır.

Şeker hastalığı tanısının konulması için
-açlık kan şekerinin 126 mg/dL nin üzerinde,
-son aylarda kan şekeri seyrini gösteren HbA1c düzeyinin %6,5'in üzerinde,
-rastgele bakılan veya yemekten 2 saat sonra bakılan kan şekerinin 200 mg/dL'nin üzerinde olması gerekir.

İnsülin hormonunun görevi şeker moleküllerinin hücrelerin içine girişine aracılık ederek kandaki şekerin kullanılmasını sağlamaktır. İnsülinin miktarının az olması veya etkinliğinin yetersiz olması durumunda, şeker hücreler tarafından kullanılamaz ve kandaki şeker seviyesi yükselir. Bu durum birçok organın veya sistemin fonksiyonunun bozulmasına yol açar.

Dünyada yaklaşık 11 yetişkinden biri şeker hastasıdır. Son 50 yılda şeker hastalarının sayısı 10 katından fazla artmıştır. Türkiye'de yarısı uygun teşhis-tedavi almayan 8 milyon civarında şeker hastası olduğu tahmin edilmektedir. Şeker hastalarında; böbrek hastalığı, kalp krizi, uzuv kaybı, felç geçirme ve görme kaybı riskleri artmaktadır.

Dünya'da tüm sağlık harcamalarının %5 ila 10'u şeker hastalığına bağlı komplikasyonların tedavisi için harcanmaktadır. Şeker hastalığı olanların sağlık harcamalarının şeker hastalığı olmayan kişilerin sağlık harcamalarının 2-3 katı civarında olduğu hesaplanmaktadır.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin