METABOLİK CERRAHİ NEDİR?

"Metabolik Cerrahi" nisbeten yeni bir kavramdır. Tip 2 şeker hastalığını (Tip2DM) ve obeziteyi birlikte tedavi etmek amacıyla uygulanan sindirim sistemi ameliyatlarına Metabolik Cerrahi denir. Genellikle obezite tedavisi için yapılagelen bazı ameliyatlar ile yakın zamanda bunlardan türetilmiş ameliyatları kapsar.

Metabolik Cerrahi kavramı söz konusu ameliyatların sindirim sistemi anatomisini değiştirmesinin ötesinde metabolizma düzenleyeci fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikleri de ifade etmektedir.

-100 yıl kadar önce ilk kez bazı mide ameliyatlarından sonra diyabetin düzeldiğine dair bulgular gözlendi.

-1950'lerde obezite için zayıflatma amaçlı ameliyatlar(bariatrik cerrahi) uygulanmaya başlandı.

-1980'lerde bariatrik ameliyatlar sonrasında bazı hastalarda diyabetin de düzeldiğini gösteririr raporlar yayınlandı.

-2000'lerde deneysel hayvan çalışmalarında sindirim sistemi ameliyatlarıyla kan şekeri düzenlemesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bilimsel kanıtlar elde edildi. İnsanlarda şeker hastalığının tedavisi için sindirim sistemi ameliyatlarının kullanıldığı klinik araştırmalar yapılmaya başladı.

-2008-2015 yılları arasında tip 2 şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilebildiğini gösteren birçok güvenilir(randomize) klinik hasta serisinin sonuçlarını içeren bilimsel makaleler yayınlandı.

-2016'da American Diabetes Association(ADA), International Diabetes Federation(IDF), Diabetes UK(DUK), European Association for the Study of Obesity(EASO) ve International Federation for the Surgery of Obesity&Metabolic Disorders(IFSO) kuruluşlarının da içlerinde yer aldığı 50'den fazla uluslararası bağımsız organizasyon bir araya gelerek "The 2nd Diabetes Surgery Summit(DSS-II): an International Consensus Conference" belgesini yayınladı. Bu belgede şu ifade yer aldı.

"Tip 2 şeker hastalığı ve obezitesi olan kişilerde metabolik cerrahinin antidiyabetik müdahaleler arasına dahil edilmesini destekleyen yeterli klinik ve mekanik kanıt bulunmaktadır."

"There is now sufficient clinical and mechanistic evidence to support inclusion of metabolic surgery among antidiabetes interventions for people with T2D and obesity." Aşağıdaki karar ağacı(algoritim) kabul edildi.

Ekran Resmi 2018-09-27 01.10.32

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin