METABOLİK CERRAHİNİN SONUÇLARI

Metabolik cerrahi ameliyatlarının Tip 2 şeker hastalarında kan şekeri düzenleyici başarısı -genel bir oran vermek gerekirse- yaklaşık %85'tir. 40 yaşından genç, kilolu (vücut kitle indeksi 30'un üzerinde) ve yeni(8 yıldan kısa süreli) şeker hastalarında çok daha yüksek başarı oranları gösterilmiştir.

Ameliyattan sonra ayrıca obeziteyle birlikte bulunan yüksek tansiyonun(hipertansiyonun) %60-70, kan yağlarındaki yüksekliğin(hiperlipideminin) %90 oranında düzeldiği görülmüştür.

Metabolik cerrrahi sonrası kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin büyük ölçüde gerilediği, 10 yıl içinde koroner kalp rahatsızılığı geçirme riskinin %40 azaldığı hesaplanmıştır.

Obezite hastalarının %70'ten fazlasında uyku apnesi bulunur. Geniş hasta serilerinde uyku apnesinde ameliyat sonrası %95 oranında iyiye gidiş %86 oranında da tam düzelme saptanmıştır.

Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı(NAFLD) tanısı bulunan hastaların ameliyat sonrası 15 aylık takipleri sonucunda, karaciğerdeki yağlanma(steatoz), enflamasyon(yangı) ve fibrozis(nasırlaşma) oranlarının başlangıçtakinin onda biri düzeyine gerilediği bulunmuştur.

Diyabet ve obezite ile yaşamaya devam eden hastaların 5 yıl içinde ani ölüm riski %16 bulunurken, bu oran ameliyat olarak diyabet ve obeziteyi yenen grupta %0,7 olarak bulunmuştur. Bu açıdan relatif riskte azalma oranı %89 olarak hesaplanmıştır.

Oranlar hastaların özelliklerine ve seçilen ameliyatların tiplerine göre değişiklikler gösterebilir.

Özetle metabolik cerrahi sonrası tip 2 şeker hastalığı komplikasyonları önlenebilir, sağlığı bozucu etkileri yavaşlatılabilir, kontrolsüz hastalık kontrol altına alınabilir, kayda değer bir oranda da hastalık tümüyle ortadan kalkabilir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin