ŞEKER HASTALIĞI İÇİN NE ÇEŞİT AMELİYATLAR YAPILIR?

Obezite için yapılan ameliyatların bir çoğu Tip 2 Şeker hastalığı tedavisi için de etkilidir. Ancak şeker hastalığını kontrol altına almak açısından ince bağırsakların da işleme dahil olduğu ameliyatlar daha üstündür.

Mide küçültme(tüp mide) ameliyatının şeker hastalığını düzeltmedeki başarı şansı %60 civarındadır. Ancak bu ameliyatın yapıldığı ve şeker hastalığının düzeldiği hastaların 10 yılllık takipleri sonucunda hastaların yaklaşık yarısında hastalığın geri dönebileceği görülmüştür.

Mide-bağırsak köprülemeleri sonucu ince bağırsakların da işleme katıldığı ameliyatlarda ekstra etkiler ortaya çıkar. Bu ameliyatlardan sonra bir yandan gıda emilimi azalırken diğer yandan da yeterince öğütülmeden geçen gıdalara bağlı olarak ince bağırsaklardan salgılanan hormonlarda değişimler olur. Bu tür ameliyatların şeker hastalığını kontrol altına alma oranları daha yüksektir.

Mart 2018 de Yeni Delhi'de toplanan Bariatric Metabolic Surgery Standardization World Consensus Meeting (BMSS-WOCOM) sonucu genel kabul gören ameliyat tiplerinin şeker hastalığını düzeltme oranları genel olarak şöyledir.

Gastrik bypass(RYGBP) ve Mini-gastrik bypass(MGB-OAGB) için %70-80, Transit bipartisyon(SG-TB), Loop bipartisyon(SASI), Biliyopankreatik diversiyon (BPD) için ise %90'ın üzerinde başarı oranları bildirilmektedir. Bu grup ameliyatlardan sonra uzun vadede hastalığın geri dönme oranlarının da daha düşük (%20 civarında) olduğu görülmektedir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin