Tip2DM HASTANE-AMELİYAT SÜRECİ

Ameliyat için en az 5 günlük bir hastane süreci gerekir:1 gün checkup, 1 gün ameliyat, 3 gün ameliyat sonrası takip için yatış.

Ameliyat için hastane sürecine geçmeden önce şeker hastalığının tipi, insülin rezervi, ameliyattan yarar görme potansiyeli, yandaş hormonal-metabolik hastalıkların bulunup bulunmadığı endokrinoloji bölümünce değerlendirilmiş olmalıdır.

Varsa diyabet komplikasyonu olarak ortaya çıkmış, ameliyat seyrini ve iyileşme sürecini etkileyebilecek böbrek fonksiyon bozuklukları vb. sorunlar önceden olabildiğince stabil hale getirilmedir.

Obezite ameliyatlarında rutin yapılageldiği gibi, Kalp hastalıkları(EKG, Ekokardiyografi, Efor testi), Göğüs hastalıkları(Solunum Fonksiyon Testleri), Psikiyatri konsültasyonları, ayrıca gastroenteroloji bölümünde üst endoskopisi, radyoloji bölümünde üst abdominal ultrasonografi yapılır.

Son olarak Aneztezi ve Reanimasyon uzmanı tarafından değerlendirilerek "ameliyat olabilir" izni alınır.

Ameliyattan 1 gece önce hastaneye yatış uygundur. Ameliyat genel anestezi altında, kapalı(laparoskopik) teknikle uygulanır. Yaklaşık 2 saat sürer. Ameliyat bölgesinden dışarı uzanan bir dren kullanılır. Mide veya idrar sondası takılması gerekmez.

Hastalar ameliyattan 4 saat sonra yürüyebilir, ertesi gün sabah su içmeye başlayabilir. Düzenli olarak solunum egzersizleri ve yürüyüşler yapılmaları istenir.

Her sabah kan kontrolleri yapılarak gidişat yakınen takip edilir. Ameliyat sonrası 2. gün karın tomografisi çekilerek ameliyat bölgesi kontrol edilir. Bunu takiben su dışındaki sıvı gıdalara geçilir.

Ameliyattan sonraki 3. gün diyetisyen konsültasyonu yapılır, ameliyat sonrası destek ilaç tedavileri düzenlenir. Taburculuk sonrası dönem hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılıp ve kontrol tarihleri ve tetkiklerini içerir bir liste verilerek hasta taburcu edilir.

Şehir dışından veya yurt dışından gelen hastalarımız arzu ederlerse hastanede yatış sürelerini bir gün daha uzatılabilirler.

Taburcu olduktan sonra iş hayatına ve olağan günlük yaşama dönmek için birkaç hafta ev istirahati yeterlidir. Obezite cerrahisi hastalarında olduğu gibi bir ay süreyle sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenme önerilir. İkinci aydan başlayarak yavaş yavaş çiğneme gerektiren katı gıdalara geçiş mümkündür.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin