LOOP BİPARTİSYON (SASI-BYPASS) AMELİYATI NEDİR?

Loop Bipartisyon Ameliyatı Tip2DM şeker hastalığının tedavisinde yüksek oranda başarı sağlayan ameliyatlardan biridir. En önemli özelliği ise bu başarıyı sağlarken aynı amaçla yapılan diğer ameliyatlara nazaran doğal sindirim fonksiyonlarını büyük ölçüde korumasıdır.

Uzun yıllardır bilinen RNY Gastric Bypass, Biliopancreatic Diversion, Sleeve Gastrectomy, Transit Bipartition gibi kendini kanıtlamış, metabolik etkileri ortaya konmuş ameliyatların bazı özelliklerinin sade bir dizayn ile kombine edildiği nisbeten yeni bir ameliyattır.

Loop Bipartisyon olarak da bilinen ameliyatın tıbbi literatürdeki adı Single Anastomosis Sleeve Ileal Bypass, kısaltması ise SASI Bypass şeklindedir.

Loop bipartisyon ameliyatı iki basamaktan oluşur.
-Birinci basamak standarttan biraz daha geniş bir tüp mide(sleeve gastrektomi) yapılmasıdır.

-İkinci basamak ise midenin alt kısmındaki antrum bölümünden ince bağırsağa bir atlatma-köprüleme (bypass-anastomoz) yapılmasıdır.

Mideden bağırsağa kısa devre geçiş yapılacak bağırsak seviyesi genellikle ince bağırsak-kalın bağırsak birleşim yerinden(ileoçekal valvden) 3 metre yukarı(proksimal) kısmıdır.

Böylelikle hem tüp midenin besin alımı kısıtlayıcı, doymayı kolaylaştırıcı, zayılflatıcı etkisi sağlanır hem de bypass ameliyatlarından sonra oluşan metabolizma düzenleyici ince bağırsak hormon(incretin) aktivasyonları sağlanmış olur. Başarılı sonuçların alındığı, tek atlatmalı(anastomozlu), nisbeten bünyeye uyumlu ve düşük riskli sade bir ameliyat tasarımıdır.

SASI_norsk_screenshot

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin