GENEL BİLGİLER

AÇLIK, TOKLUK, HORMONLAR

Hayatta kalabilmek için hepimiz besine ihtiyaç duyarız. Enerji oluşturacak besini bulma ihtiyacı, tüm canlı organizmaların biyolojisinde itici bir güçtür. Vücudumuzun besin alımını kontrol etmek için hormonlarımız tarafından işletilen kompleks bir sisteminin bulunması doğaldır.

OBEZİTENİN SEBEPLERİ SONUÇLARI

OBEZİTEYE YOL AÇAN DURUMLAR

Obezitenin gelişimi birçok biyolojik, psikolojik hatta sosyal nedene bağlı olabilir. En önemli faktörler dengesiz yüksek kalorili baslenme ve hareketsizliktir.

BAKALIM OBEZ MİYİZ?

Kilo kategorisinin ve obezite derecesinin belirlenmesi için en çok tercih edilen yöntem VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ), İngilizce kaynaklarda Body Mass İndex (BMI) olarak bilinen hesaplamadır.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDEN İDEAL BİR OBEZİTE KRİTERİ DEĞİLDİR?

Çünkü VKİ;

-Yaşa bağlı farklılıkları yansıtmaz
-Cinsiyete bağlı farklılıkları yansıtmaz
-Irklara bağlı farklılıkları yansıtmaz
-Vücut yağ dağılımını göstermez
-Obezite ile ilişkili hastalıklara ait riskleri belirlemek açısından ayırt edici değildir
-Çocuklarda, gebelerde ve spor yapan kaslı kişilerde yanıltıcıdır

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OBEZİTE

Son birkaç yüzyıl içinde bilim ve teknolojideki gelişmeler bir yandan daha bol, daha yüksek kalorili besinlere ulaşmayı kolaylaştırırken diğer yandan daha hareketsiz, daha az kalori tüketen bir gündelik yaşam olanağı sunmuştur.

ZAYIFLAMA AMELİYATLARI KİMLERE YAPILIR?

Kilo fazlalığı bellirli sınırların üzerine çıktığı 25-30 kiloyu aştığı zaman "hastalık derecesinde şişmanlık" (morbid obezite) söz konusu olur. Bu tür hastalar için diyet ve egzersiz tedavileri ile kalıcı zayıflama sağlama şansı çok düşüktür. Bu nedenle hastalık derecesinde obezite olan kişilerde geçerli ve etkin tedavi seçeneği ameliyattır.

OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN GERÇEKTEN AMELİYAT OLMALI MIYIM?

Obezite cerrahisi üzerine düşünmek için herşeyden önce aşırı kilolu bir insanın dünyasını göz önüne getirmek, anlamaya çalışmak gerekir. Hastalık derecesinde obezite problemi olan kişilerin günlük yaşamı, giyim-kuşamdan özel hayata, özgüvenden sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda hayatı zorlaştıran sorunlarla doludur.

OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN AMELİYATIMI NEREDE OLMALIYIM?

Obezite tedavisi için ameliyat olacağınız merkeze karar verirken ameliyatın uygulanacağı hastanenin imkan ve donanımları, ameliyat öncesi ve sonrası takibi yürütecek ekibin organizasyonu ve ameliyatı yapacak cerrahın deneyimi göz önünde bulundurulmalıdır.

OBEZİTE CERRAHİSİNDE / METABOLİK CERRAHİDE YENİ NE VAR?

Obezite Cerrahisi İçin Avrupa Endoskopik Cerrahi Birliği (EAES) Klinik Uygulama Kılavuzu 2020 Güncellemesi [Surgical Endoscopy (2020) 34:2332-2358]

OBEZİTE AMELİYATI İÇİN NEDEN BİZ?

1- CERRAHİ ALANINDA YÜKSEK TECRÜBEYE SAHİBİZ

Hekimlikte 29 yıllık, Cerrahide 21 yıllık, Obezite cerrahisinde 12 yıllık tecrübeye sahibiz.

Obezite ameliyatları genellikle mide, bazen de mide ve ince bağırsak üzerinden yapılan standart ameliyatlar gibi görünse de yapışıklıklar, anatomik farklılıklar, komplikasyonlarda durumdeğişir.

Bu zorlukları aşabilmek için cerrahın geçmişinde sadece obezite ameliyatı deneyimi olması yeterli değildir. Ayrıca karın içindeki tüm organlara yönelik kapalı ameliyatları da yapabilme deneyimi olması gereklidir. Ancak o zaman ameliyat güvenle uygulanabilir hale gelir.

Aylık 30'dan, yıllık 400'den fazla obezite ameliyatı yapan bir ekibiz.

Aynı zamanda karın içindeki tüm organların kapalı(laparoskopik) ameliyatları konusunda 20 yılı aşan geniş bir tecrübeye sahibiz.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin