ZAYIFLAMA AMELİYATLARI KİMLERE YAPILIR?

Kilo fazlalığı bellirli sınırların üzerine çıktığı 25-30 kiloyu aştığı zaman "hastalık derecesinde şişmanlık" (morbid obezite) söz konusu olur. Bu tür hastalar için diyet ve egzersiz tedavileri ile kalıcı zayıflama sağlama şansı çok düşüktür. Bu nedenle hastalık derecesinde obezite olan kişilerde geçerli ve etkin tedavi seçeneği ameliyattır.

En kestirme yoldan ifade etmek gerekirse ameliyata aday olabilecek boy-kilo örnekleri şöyledir;

35 (2)


Tıbben ameliyata karar verebilmek için öncelikle Vücut Kitle İndeksi hesaplanır(VKİ): Kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi sonucu ortaya çıkan rakamdır.TIKLAYIN-HESAPLAYIN

*

-Vücut kitle indeksi 40’ın üstünde olan hastalar (III. Derece Obezite) doğrudan obezite ameliyatına aday kabul edilir.

-Vücut kitle indeksi 35-40 arasında (II. Derece Obezite) olup şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağları yüksekliği, uykuda geçici solunum durması, eklem hasarı, depresyon, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi obezite ile ilişkili ek sorunları olan kişilere de zayıflama ameliyatı yapılması uygundur.

-Obezite nedeninin aşırı kalori alımından ibaret olduğu, hormonal hastalık gibi obeziteye yol açan ve farklı tedaviler gerektiren sorunların bulunmadığı ortaya konulmuş olmalıdır.


-Ameliyat için kesin bir yaş sınırı belirlenmemiş olmakla birlikte ameliyata kabul edilen hastalar genellikle 18-65 yaş arasındadır.

-Ameliyat seçeneği düşünülmeden önce hastalar için tıbbi gözetim altında uygulanmış diyet ve egzersiztedavilerinin başarısız olduğu görülmüş olmalıdır.

.

ZAYIFLAMA AMELİYATI KİMLERE YAPILMAZ?

*Anestezi uygulamanın çok riskli olduğu "kontrolsüz sistemik hastalık" mevcut olan kişilere

*Kilo kategorisi 35'in altında (Fazla Kilolu veya I. Derece Obezite olan) kişilere

*Yapılacak işlemleri anlayamayacak ölçüde zihinsel problemi olanlara

*Sosyal yönden yalnız, ev ortamı desteği alamayacak olanlara

*Tedavi gerektirir psikiyatrik sorunu olan kişilere

*İlaç, alkol veya madde bağımlısı olanlara

*Tümüyle hareketsiz hastalara zayıflama ameliyatı yapılması uygun değildir.

infoimage (41)****kİmlerİn obezite ameliyatı olması uygun değildir

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin