VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDEN İDEAL BİR OBEZİTE KRİTERİ DEĞİLDİR?

Çünkü VKİ;

-Yaşa bağlı farklılıkları yansıtmaz
-Cinsiyete bağlı farklılıkları yansıtmaz
-Irklara bağlı farklılıkları yansıtmaz
-Vücut yağ dağılımını göstermez
-Obezite ile ilişkili hastalıklara ait riskleri belirlemek açısından ayırt edici değildir
-Çocuklarda, gebelerde ve spor yapan kaslı kişilerde yanıltıcıdır

Yaş insanların metabolik durumunu etkiler. Yaşlandıkça karın bölgesine yağ birikimi artar. VKİ aynı olsa bile -gençlere oranla- yaşlılarda kan şekeri düzeyleri ve kan yağları düzeyleri daha yüksektir.

Aynı Vücut Kitle İndeksine sahip kadınlarla erkeklerin vücut kompozisyonu faklıdır. Örneğin VKİ 35 olan bir kadında yağ oranı %46 iken erkekte %35’tir. Dolayısıyla aynı indeks değerine sahip kadınlarla erkeklerin metabolik özellikleri farklıdır.

Aynı Vücut Kitle İndeksine sahip Asyalılarda Avrupalılara göre daha yüksek kan şekeri ve kan yağları düzeyleri söz konusudur.

Eğer fazla yemeye bağlı aşırı yağ birikimi tüm vücuda yayılmışsa metabolik sendrom riski düşüktür. Ancak aşırı yağ daha çok gövdede yoğunlaşıyorsa (elma tipi obezitede) insülin direnci, tip 2 şeker hastalığı ve kalp-damar hastalığı riski yüksektir. Vücut Kitle İndeksi yağ dağılımındaki farklılıklardan kaynaklanan riskleri yansıtmaz.

Yukarıda sayılan nedenlerle Vücut Kitle İndeksi obezitenin derecesini ve obezite ile ilişkili hastalıkların riskini belirlemek açısından aslında ideal bir kriter değildir.

Ancak Vücut Kitle İndeksi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve yaklaşık 50 yıldır tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan obezite kriteridir. Bu muhtemelen daha geçerli ve güvenilir, daha pratik başka bir kriter bulunamamasından kaynaklanıyor olabilir.

Obezite derecesinin ve obezite tedavisi için ameliyat gereğinin belirlenmesi için Vücut Kitle İndeksinin vücut yağ oranı ve bel çevresi kriterleri ile birlikte kullanılması daha uygun bir yaklaşım olabilir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin