TÜP MİDE AMELİYATININ KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

AMELİYAT SIRASINDA GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

-Kapalı ameliyattan açık ameliyata dönülmesi (%1-2).
-Bağırsaklarda veya diğer karın içi organlarda yaralanmalar (%1'den az).
-Yaralanmış damar veya organlardan olabilecek kanamlar (%2-3).

-Teknik zorluk nedeniyle ameliyat biçiminin değişmesi (%1'den az)
-Serum için damar yolu açılmasına bağlı sorunlar (çok nadir).
-Ameliyat sırasındaki pozisyona bağlı geçici sinir ve kas hasarı (çok nadir).
-İlaçlara, anestezik maddelere veya cerrahi malzemeler karşı alerjik reaksiyon (çok nadir).

AMELİYAT SONRASINDA GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

-Zımba hattından sızma-kaçak (%1-2). Nedensiz karın ağrısı, çarpıntı ve ateşle kendini belli eder. Ek ameliyat gerektirebilir.
-Hayati tehlike riski (%0,2-0,5).
-Ameliyat sahasından kanama (%1). Kan verilmesi veya ek ameliyat gerekebilir.
-Kesi yerlerinde enfeksiyonu
-Karın içinde enfeksiyon. Nadir görülür. Hastanede yatışı uzatabilir. Hayati tehlike oluşturabilir.
-Bacak toplardamarlarında pıhtı oluşması (%1). Daha nadir olarak pıhtı akciğer damarlarına giderek hayati tehlike oluşturabilir.
-Akciğer enfeksiyonu ve solunum problemleri. Nadiren yapay solunum desteği ve yoğun bakım takibi gerekebilir.
-Anormal kalp ritmi, kalp krizi (çok nadir).
-İnme (çok nadir).
-Pankreatit (çok nadir).
-İdrar yolu enfeksiyonu
-Bağırsak iltihabı
-Kabızlık

UZUN VADEDE GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

-Hazımsızlık, hafif karın ağrıları, bulantı, kusma, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik,
-Tüp midenin orta kesiminde daralma, geçiş zorluğu. Nadiren endoskopik balon genişletmesi gerekebilir.
-Yetersiz zayıflama. Nadiren tekrar ameliyat gerekebilir.
-Yetersiz sıvı veya tuz alımına bağlı sorunlar
-Zayıflamayı takiben safra kesesinde taş-çamur oluşumu. Safra kesesi ameliyatı gerekebilir.
-Ameliyat yerlerinde fıtık gelişimi
-Psikolojik sorunlar, depresyon
-Karaciğer hastalığı veya KC yetmezliği. Önceden mevcut karaciğer hastalığının kilo kaybı ile belirginleşmesi.
-Protein alımı yetersiz ise hafif saç dökülmesi. Zamanla geri döner.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin