AMELİYATA HAZIR MISINIZ?

Bu soruya evet diyebilmek için zihnen ve bedenen ayrıntılı bir hazırlık döneminden geçmiş olmanız gerekir. Hazırlandığınız şey hem önemli bir ameliyat hem de bir yaşam tarzı değişikliğidir.

Öncelikle obezitenin hayatınıza ve sağlık durumunuza mevcut etkilerini gözden geçirmeniz gerekir. Obez olmak ile olmamak arasında hayatınızda neler değişirdi? Bunları düşünmek ve tartmak tedavi kararlarınızı ve motivasyonunuzu berlirleyebilir.
27
Ayrıca ileriki yaşamınızda obezitenin yaratabileceği muhtemel problemler hakkında açık ve ayrıntılı bir şekilde bilgilenmiş, aydınlatılmış olmanız şarttır. Amaç obezitenin ciddi bir hastalık olduğuna ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine zihnen ikna olmuş olmanızdır.

Daha önce ameliyat dışındaki obezite tedavisi yöntemlerini denemiş ve sonuç alamamış olmalısınız. Burada kastedilen her hafta ayrı bir yayın organında afişe edilen mucize diyetler ve ne olduğu belirsiz bitkisel karışımlar değil hekim ve beslenme uzmanı kontrolünde yapılmış diyet ve egzersiz düzenlemeleridir.

Ameliyat konusunda karar verirken ameliyat türleri, beklenen etkinlikleri, yan etkileri, komplikasyonları hakkında bilgi edinip, güvendiğiniz hekimlerle birlikte size en uygun alternatifi seçmeniz gerekir.

Obezite tedavisi hasta danışmanı kılavuzluğunda uzun bir tetkik listesini tamamlamanız gerekecektir. Kan sayımı, karaciğer-böbrek fonksiyon testleri, kan yağları, kan şekeri, insülin, kortizol, tiroid hormonları düzeylerinize bakılacak. Obeziteye yol açacak bazı hastalıklar konusunda testlere tabi tutulacaksınız.
Ayrıca solunum fonksiyon testleri, kalp şeridi, karın ultrasonografisi ve mide endoskopisi gibi işlemler de uygulanacak.

Bu sırada endokrinoloji, diyetisyen, psikolog, gastroenteroloji, radyoloji ayrıca gerekirse kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve psikiyatri konsültasyonları yapılarak bir grup uzmanın incelemesinden geçeceksiniz. Son olarak ameliyata uygunluk ve alınacak tedbirler açısından anestezi uzmanı sizi değerlendirecek ve görüş bildirecek.

Kamu veya özel sağlık sigortası katkılarından yararlanabilmeniz için vücut kitle indeksinizin belgelenmesi gerekir. Bunun için endokrinoloji uzmanının onayının da bulunduğu bir sağlık kurulu raporu almanız gerekir.

Eğer sigara içiyorsanız mutlaka bırakmalısınız. Ameliyat sonrası bacak toplardamarlarında pıhtı oluşma riskini en aza indirmek için ameliyattan haftalar önce sigara bırakılmalıdır.obeznashaz3 (1) - Kopya

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin