OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN AMELİYATIMI NEREDE OLMALIYIM?

Obezite tedavisi için ameliyat olacağınız merkeze karar verirken ameliyatın uygulanacağı hastanenin imkan ve donanımları, ameliyat öncesi ve sonrası takibi yürütecek ekibin organizasyonu ve ameliyatı yapacak cerrahın deneyimi göz önünde bulundurulmalıdır.

-Ameliyatı uygulayacak cerrah ileri düzeyde laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) tecrübesine sahip olmalıdır.

-Ameliyatı uygulayacak cerrah obezite cerrahisi konusunda kurs, seminer ve kongrelere katılarak bu alanda eğitim almış ve güncel tıbbi bilgilerle donanmış olması gereklidir.

-Obezite tedavisinin bu konuda organize olmuş belirli bir ekip (cerrah, dahiliye uzmanı, endokrinolog, kardiyolog, göğüs hastalıkları uzmanı, psikiyatrist, anestezi-yoğun bakım uzmanı, diyetisyen, hemşire, hasta danışmanı) tarafından yürütülüyor olması gerekir.

-Obezite ameliyatlarının öncelikle ayrıntılı bir hazırlık gerektirmesi, yapılacak işlemin önemli bir ameliyat olması, ameliyat döneminde nadir de olsa ciddi komplikasyonların söz konusu olabilmesi ve her şey yolunda gitse bile hastaların uzun dönem takip gerektirmesi nedeniyle obezite tedavisi için belirlenmiş ekip, donanımlı bir hastanenin kurumsal çatısı altında, adresi belli, tam zamanlı çalışanlardan oluşmalıdır.

laparoskopi2-Obezitenin tüm organ ve sistemlerde olumsuz etkileri olan bir hastalıklar kompleksi olması nedeniyle obezite cerrahisi uygulanan hastanenin tüm tıbbi branşlarda uzmanlara ve donanıma sahip olması gerekir.

-Ameliyat olunacak hastanenin ameliyathanesinin zorluk derecesi yüksek ameliyatlar konusunda deneyimli cerrahi ve anestezi ekiplerine sahip olması önemlidir.

-Ameliyat döneminde ve sonrasında gerektiğinde hemen seferber edilebilecek her türlü yoğun bakım imkanının el altında bulunması ve hastanede 7 gün 24 saat anestezi ve yoğun bakım uzmanının bulunması şarttır.

-Ameliyat yapılan merkezde gerektiğinde endoskopik ve radyolojik girişimsel müdahalelerde bulunabilecek gastroenteroloji ve radyoloji uzmanlarının bulunması gerekir.

-Gerek hazırlık, gerekse takip dönemlerinde hastaların ekibe 7 gün 24 saat tek telefonla ulaşabilmesi gerekir.

-Uzun süreli takipler göz önüne alındığında hastanın doğrudan veya online olarak her zaman kolaylıkla ulaşabileceği bir merkezde ameliyat olması önerilir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin