ŞEKER AMELİYATI SONRASI TAKİP

Metabolik Cerrahi uygulanan tüm hastalar ameliyat sonrası cerrahi-endokrinoloji bölümlerinin ortak takibi altında olmalıdır. Şeker hastalığının düzelme sürecinin değişken seyir gösterebileceği ve nüks riski söz konusu olabileceği akılda tutulmalıdır.

Ameliyat döneminde cerrahi strese bağlı kan şekeri yükselmeleri, gerekirse insülin verilerek kontrol altında tutulmalıdır.

Hastaların önemli bir kısmında ilk birkaç gün veya bir kaç hafta içinde ilaç-insülin ihtiyacının azaldığı veya kaybolduğu gözlenir. Bu kilo kaybından bağımsız olarak daha çok yapılan ameliyatın yeme içmeyi kısıtlayıcı etkisi sonucunda oluşan kalori kısıtlamasına bağlıdır.

Bağırsaklardan salgılanan hormonlara(incretinlere) bağlı etkilerin başlamasıyla bir ay civarında çoğu hastada kan şekeri düzeylerinin tümüyle kontrol altına alındığı tespit edilmektedir. Dirençli vakalarda bu sürenin 3 aya kadar uzayabileceği dikkate alınarak takip yapılmalıdır.

Hastaların zayıflamalarına-kilo kaybetmelerine bağlı dokuların insüline hassasiyetinde artış olmaktadır. Bu mekanizma yoluyla oluşacak kan şekeri düzenleyici etkinin ancak kayda değer kilo kaybının sağlandığı 6 aya doğru ortaya çıkar.

Uzun vadede düzelme için glikozile hemoglobin(HbA1c) düzeylerinin %6'nın altında tutulması ölçü alınır.

Birçok hasta serisinde ilk iki yılda çok yüksek başarı oranları bildirilmekle birlikte uzun süreli takiplerde diyabetin tekrarlama riski olduğunu gösterir çalışmalar vardır. Geri kilo alımı halinde diyabetin yeniden oluşabildiği gözlenmektedir. Bu noktada metabolik cerrrahinin diyabeti tedavi etmekten çok yıllar ölçüsünde ertelediği yönünde görüşler de mevcuttur.

Tıbbi literatürde yayınlanmış on yılı aşan takip sonuçları henüz yetersizdir. Buna rağmen diyabetin çok sayıda organ ve sistemi tahrip eden komplikasyonlara sahip ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle özellikle standart ilaç-insülin tedavileriyle kan şekeri kontrolü sağlanmasında zorluk çekilen hastalarda ameliyat ile tedavi eğilimi giderek artmaktadır.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin