AKSİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR* APANDİSİT

Karın sağ alt kadranda son 24 saat içinde gelişen ve ısrarla devam eden her ağrı aksi ispat edilinceye kadar apandisit şüphesi olarak kabul edilir.

İncelemeler, değerlendirmeler daha çok apandisit ile karışabilecek diğer sebeplerin elenmesi üzerine yoğunlaşır.

Çünkü apandisitlerin sadece yarısı kadarı kitaplardaki standart apandisit şablonuna uyar. Diğer yarısı ise özellikle ilk 6-8 saatte başka hastalıklarla karışabilir. Bunlar arasında bağırsakların diğer iltihabi hastalıkları, idrar yollarında taş, iltihap ile kadınlarda tüp ve yumurtalık hastalıkları sayılabilir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin