APANDİSİTTE TAHLİLLER-TETKİKLER

Apandisit teşhisİ ağırlıklı olarak rahatsızlığın öyküsü ve hastanın muayene bulgularına dayanılarak konur. Teşhise yardımcı özelliklerden bazıları ise; kan tahlillerinde beyaz küre (WBC) yüksekliği, C-reaktif protein (CRP) yüksekliği ve ultrasonda apandisite özgü işaretlerin saptanmış olmasıdır.

Ancak bunlar her zaman geçerli değildir. Bu kritelerin normal olması bizi apandisit ihtimalinden uzaklaştırmaz.

Apandisite benzer, apandisitle karışabilecek sebeplerin elenmesi ise bizi apandisit tanısına yaklaştırır. Bunlar; İdrar tahlilinin normal olması, kadın hastalıkları yönünden sorun saptanmaması gibi durumlardır.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin