AYNI CERRAH, BAŞKA CERRAH?

Şüphesiz apandisit teşhisi için en belirleyici faktör cerrahın tecrübesidir. Hastaların yaklaşık yarısında apandisit tanısı kolaylıkla konur. Ancak belirtilerin bulanık olduğu durumlarda apandisitin bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Böyle hastalarda hastanın aralıklarla tekrar tekrar muayene edilmesi kıymetlidir.

Dr Mehmet Güler Apandisit iStock 000011702648XSmallApandisit teşhisi koymanın zor olduğu durumlarda bir hastayı 24 saat içinde 3 ayrı cerrahın görmesindense, bir cerrahın 3 kez görmesi daha mantıklıdır. Elbette güven ilişkisi sürüyorsa. Farklı cerrahların görmesi tanının atlanma ihtimalini azaltır ama muayenede her biri süreçten bir kesit, filmden bir fotoğraf, bir enstantane görebilir. Eğer deneyimli bir cerrah hastayı tekrar tekrar muayene ediyor bulguları karşılaştırıyorsa senaryoyu çözmesi daha kolay olacaktır.

Apandisit şüphesi olan doğurganlık çağındaki (20-45 yaşları arasındaki) kadınların ameliyat kararı kesinleştirilmeden önce Kadın Hastalıkları uzmanı tarafından görülmesi uygundur. İdrar yollarıyla ilgili şikayetleri olan, idrar tahlilinde bozuklukları olan veya daha önceden idrarla taş, kum düşürme geçmişi olan hastaların Üroloji uzmanı tarafından görülmesi uygun olur.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin