MEME KANSERİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

MEME KANSERİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Genel olarak bir kadının ömrü boyunca meme kanserine yakalanma oranı %8-10 civarıdadır. Yukarıda sayılan özellikleri taşıyan kadınlarda bu oran belli ölçülerde artar.

Genlerle ilgili bazı özellikler
Ailede meme kanseri öyküsü olması
Obezite
55 yaşın üzerinde olmak.
İlk adetin 12 yaşından önce görülmüş olması
35 yaşına kadar doğurmamış olmak
Menapoza 55 yaşından sonra girilmesi
Menapoz döneminde hormon takviyesi tedavisi
Alkol kullanımı
Radyasyona maruz kalmış olmak

Dr Mehmet Güler Meme Hastalıkları Tedavisi iStock 0000174853

Bir kadında bu risk faktörlerinden bir ya da birkaçının bulunması o hastada illa ki meme kanseri gelişeceği anlamına gelmez Diğer taraftan bir kadında risk faktörlerinin hiç birinin bulunmaması da o hastanın meme kanseri olmayacağı anlamına gelmez. Örneğin ailede önceden bir meme kanseri olgusunun olması bir risk artışına yol açar. Ancak meme kanseri teşhisi konulan her dört hastadan üçünün ailesinde önceden bir meme kanseri olgusu bulunmadığı görülür.

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ NEDİR?

Meme kanseri erken tanı konulduğu takdirde başarıyla tedavi edilebilin bir hastalıktır. Hastaların çoğu tedavi sonucunda olağan yaşantılarına yakın bir yaşam sürdürebilirler.

MEME KANSERİNİN ERKEN TANISI İÇİN TARAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi, yılda bir kez Genel Cerrahi Uzmanı tarafından yapılan meme muayenesi, 40 yaşından sonra ise yılda bir kez mamografi.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin