MEMEDEN BİYOPSİ YAPTIRMAK - YAPTIRMAMAK?

Memede şüpheli bir kitle saptandığı zaman o şüpheyi kesin olarak ortadan kaldırmanın bir tek yolu vardır: O kitleyi kısmen veya tamamen çıkartıp patolojik inceme yapmak.

Kitleyi çıkartmakla veya kitleden bir parça almakla iyi huylu hastalık kötü huyluya, kötü huylu hastalık iyi huyluya dönüşmez. Hastalığın türü işlemden önce neyse işlemden sonra da odur. Hastalığın huyunu belirleyen şey kitleyi oluşturan hücrelerin düzgün yapıda olması veya olmamasıdır. Bu özellik bıçak değmekle değişmez, değiştirilemez.

Özellikle muayenede ve görüntüleme sonuçlarında olumsuz kriterler taşıyan kitlelerin doku örneği alınmadan, kesin bir teşhis konulmadan uzun süre takip edilimesi risklidir. Memedeki bir kitleye takip veya biyopsi uygulanması görevi ve yetkisi genel cerrahi uzmanlarına aittir.

Meme içinde 2-3 cm'den büyük, yer kaplayıcı etkileri nedeniyle şikayetlere yol açan bazı kitlelerin, iyi huylu oldukları belirgin olsa dahi toptan çıkartılmaları gerekebilir. Doku örneği alınması (biyopsi) işlemi yapıldıktan sonra patolojik incelemede sonuç iyi çıkarsa; işlem şikayetlerin ortadan kaldırılmasına fayda sağlar, kötü çıkarsa; zaten hastalığın erken evrede yakalanmasına yaramış olur.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin