MEME ULTRASON, EMAR, PET CT

MEME ULTRASONU: Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak meme yapısını görüntülemeye yarayan bir işlemdir. Memede hissedilen sertlikler bazan gerçek bir kitleye bağlıyken bazan da dokuların olağan değişimlerine bağlı yoğunlaşmalardan kaynaklanabilir.

Ultrason bu ayrımı yapmada oldukça yararlıdır. Ayrıca memede mevcut kitlelerin sıvı içerikli (kist) veya katı içerikli (solid) olduklarını anlamaya yarar. 40 yaşın altındaki kadınlarda meme şikayetlerini incelemek için en sık kullanılan yöntemdir.

Rutin meme kanseri tarama yöntemi değildir. Ancak gerektiğinde mamografiye yardımcı, tamamlayıcı yöntem olarak kullanılır. Özellikle meme dokusu yoğun olan kadınlarda önemli bilgiler sağlayabilir. Mamografide bazan yeterince değerlendirilemeyen koltuk altları hakkında yardımcıdır.

Kitlelerin milimetrik olarak boyutları, sınırları ve şekilleri hakkında bilgi verir. Hastaya radyasyon veya benzeri bir yan etkisi yoktur. Etkinliği yapan radyoloğun deneyimiyle ilişkilidir.


MEME EMAR (MR): Meme MR (emar), manyetik alan etkisi üzerinden görüntü sağlayan, meme yapısı hakkında ayrıtılı bilgi veren bir yöntemdir. Mamografide olduğu gibi radyasyon yüklemez, meme sıkıştırma gerekmez ancak pahalı bir yöntemdir. Meme dokusu içindeki kitleleri ayırt etmekte oldukça hassas ancak iyi huylu - kötü huylu ayrımı yapmakta yetersizdir.
mr

Rutin meme kanseri taraması amacıyla kullanılmaz. Utrason ve mamografide tatmin edici düzeyde bilgi alınamayan hastalarda, muayene bulgularıyla görüntüleme yöntemleri arasında uyumsuzluk olan hastalarda tercih edilir. BRCA pozitifliği, ailede meme kanseri varlığı gibi meme kanseri gelişimi yönünden yüksek riskli grupta olanlarda, bulguları şüpheli olan hastalarda, genç hastalarda ya da yoğun meme dokusu nedeniyle tanı güçlüğü olan hastalarda yararlıdır. Meme protezi olan hastaların takibinde kullanılır.

Yeni meme kanseri tanısı alan ve memenin kısmen alınması planlanan (meme koruyucu cerrahi yapılacak) hastalarda ilk başta tespit edilmiş olanın yanında (multifokal) veya memenin başka bir yerinde (multisentrik) hastalık odakları olup olmadığını incelemek için uygundur.

Ayrıca meme dokusu kısmen alınmış ve nüks ihtmali yüksek olan (özellikle 45 yaş altındaki) hastaların takibinde ve tedavi sonrası hastaların kemoterapiye yanıtının değerlendirilmesinde yararlıdır.


PET CT: Pozitron Emisyon Tomografisi son yıllarda geliştirilmiş bir yöntemdir. Tüm vücudun kanser yönünden taranmasını sağlar. Radyasyon içerir, pahalı bir yöntemdir. İyi huylu - kötü huylu ayrımı açısından en etkili görüntüleme yöntemidir. Ancak 5-6 mm kadar küçük kitleleri saptayabilse de duyarlılığı 2 cm'den büyük kitlelerde yüksek, milimetrik kitlelerde zayıftır.
pet ct

Rutin tarama yöntemi olarak kullanılmaz. Meme kanseri tanısı almış hastalarda tümörün memede ve vücutta yaygınlığını araştırmak, hastalığı evrelemekve özellikle ileri evre tümörde kemoterapiye yanıtı takip etmek yönünden oldukça değerli bir yöntemdir.


PEM: PET görüntülemesinin sadece memelere yönelik uygulandığı yeni geliştirilmiş bir tekniktir. Üç boyutlu görüntü alınabilir. 2-3 milimetre çapında kitlelerin yakalanmasını sağlayacak görüntü çözünürlüğüne sahiptir. Henüz rutin uygulamaya geçmemiş, standartları oturmamış, pahalı bir yöntemdir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin