DALAK ALINMASINI GEREKTİREBİLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Bazı kan hastalıkları, kemik iliği hastalıkları, dalağın yaralanma ve kitleleri cerrahi olarak dalak alınmasını gerektirebilir.

Kan kırmızı küre (eritrosit) hücreleriyle ilgili hastalıklar

---Herediter sferositoz, Orak hücreli anemi, Talasemi

Kan beyaz küre (lökosit) hücreleriyle ilgili hastalıklar

---Kronik lenfositik lösemi, Hodgkin's lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma

Kan pıhtılaşma (trombosit) hücreleriyle ilgili hastalıklar
---İmmün trombositopenik purpura (ITP), Trombositik trombositopenik purpura (TTP)

Kemik iliği hastalıkları
---Bazı lösemi alt tipleri, Polistemi vera, Miyelofibrozis

Dalak apseleri ve enfeksiyöz hastalıklar
Dalağa ait kistler ve tümörler
Kazalara bağlı dalak yaralanmaları
Bariz kanama veya şoka yol açma potansiyeline sahip yaralanmalar

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin