KAPALI (LAPAROSKOPİK) DALAK AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Dalak alınması (splenektomi) için ideal ameliyat yöntemi (aşırı dalak büyümesi ve kanama gibi durumlar dışında) kapalı (laparoskopik) tekniktir. Özellikle kan hastalıkları nedeniyle yapılacak splenektomilerde laparoskopik cerrahi açık ameliyata oranla oldukça avantajlı olduğu için öncelikle tercih edilmelidir. Kapalı ameliyatta karna büyük bir kesi yapılmaz, bütün işlemler küçük deliklerden karna sokulan çubuk şeklinde aletlerle gerçekleştirilir. Ameliyat için tam uyutma (genel anestezi) tercih edilir.

İşlemin özü; dalakla çevre yapılar arasındaki bağların serbestleştirilmesini takiben dalağın ana damarlarının mühürleme-zımbalama gibi yöntemlerle kapatılıp ayrılması suretiyle organın tamamen çıkartılmasıdır.

Hasta sağ yanı üzerine yatar pozisyonda ameliyat edilir. Önce sol kaburga yayına yakın bölgeden karna küçük bir boru sokularak karın boşluğu yaklaşık 4 litre gazla şişirilir. Sonra bu boru içinden geçen çubuk biçiminde bir kamera karın içine gönderilerek içerdeki manzara televizyon ekranına yansıtılır.

Sol kaburga yayı altından iki ya da üç tane daha küçük boru yerleştirilerek çubuk biçimindeki cerrahi aletler karın içine sokulur. Cerrah karın içindeki organları, kullandığı aletleri ve yaptığı işlemleri ekrandan izleyerek ameliyat yapar. Kamera görüntüyü büyüterek ve istenilen açıdan yansıtabildiği için cerraha açık ameliyattan daha iyi bir görüş ve yaklaşma sağlar. Ameliyat sırasında video kaydı alınabilir.

Ameliyatta önce dalağın kalın bağırsak, mide, diafragma ve sol böbrekle olan bağları damar mühürleme cihazları (harmonik skapel-ligasure-elekrokoter) kullanılarak ayrılır. Bu sırada dalak atardamarı bulunup bağlanabilir. Sonra dalağın iç yüzünde -pankreas kuyruğuyla yakın komşulukta bulunan- ana damarsal yapılar (dalak hilusu) zımba veya mühürleme yöntemleriyle kapatılıp ayrılarak, dalak karın içinde serbest hale getirilir.

Genellikle yumruk büyüklüğünde olan dalağın küçük deliklerden birinden çıkartılması özel bir teknik gerektirir. Bunun için boru şeklinde bir sap içinde katlanmış vaziyette bulunan bir naylon torba (endobag) kullanılır. Endobag ucu karna sokularak torba karın içinde açılır. Dalak torba içine alınır. Torbanın ağzı, önceden hazırlanmış bir iple büzülür. Torbanın ağzı 1,5 cm lik delikten dışarı alınır ve dışarıda açılır. Bu ağızdan girilen aletlerle dalak küçük parçalara ayrılır ve dışarı alınır. En sonda boşaltılan torba dışarı alınır.

İşlem biterken karın içindeki gaz tümüyle boşaltılıp, minik kesiler gizli dikişlerle yaklaştırılarak ameliyat tamamlanır.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin