MAKATTA APSEDEN FİSTÜLE

Anüs giriminden 2-3 cm içeride, bağırsak duvarında çepeçevre salgı bezleri bulunur. Bunların enfeksiyonu sonucunda anüs kanalı etrafında irin toplanmış odacıklar, apse oluşur.

Bu apselerden az bir kısmı kendiliğinden uç verip makat kenarından dışarıya doğru akar. Ancak bu şekilde yeterince temizlenip tam düzelme şansı düşüktür.

Dr Mehmet Güler Hemoroid Fistul FissurApse gelişen hastaların önemli bir kısmı ise makatta şiddetli ağrı yakınmasıyla doktora başvurur. Makat çevresinde apsenin teşhisi için çoğu zaman sadece muayene yeterlidir. Bu durumda tek başına antibiyotik tedavisi genellikle işe yaramaz. Hastaların çoğunda cerrahi müdahaleyle apseyi akıtmak gerekir. Müdehaleden sonra hastaların yarısında tam düzelme görülür. Diğer yarısında ise makatın içiyle etrafı arasında bir iltihap kanalı oluşur. Buna fistül denir.

op-dr-mehmet-gulerop-dr-mehmet-guler-obeziteobezite-tedavi-op-dr-mehmet-guler