Prof.Dr. Mehmet GÜLER -Genel Cerrah-Obezite ve Tip2 Diyabet Cerrahisi

Prof.Dr. Mehmet GÜLER - Bariatrik & Metabolik Cerrahi

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmalık eğitimini Başkent Üniversitesi Hastanesinde ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. Medicalpark Antalya Hastanesinde Obezite Cerrahisi Kliniğinin kurucusudur.

Sindirim Sistemi Kanser Cerrahisi, Meme ve Tiroid Cerrahisi konularında tecrübe sahibidir. 2009 yılından itibaren çalışmalarını Obezite Cerrahisi alanında yoğunlaştırmıştır. Mesleki pratiğinde başta Obezite ve Metabolik Cerrahi operasyonları olmak üzere, kapalı Safra Kesesi, kapalı Reflü, kapalı Kasık Fıtığı dahil karın bölgesindeki tüm laparoskopik ameliyatları uygulamaktadır. 2011 yılında bu yana Medicalpark Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmaktadır.

Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi ve Turkish Board of Surgery (Resertifikasyon) Belgesine sahiptir. Bilimsel dergilerde yayınlanmış -çoğunda birinci yazar- 14 makalesi, tıbbi kongrelerde sunulmuş 32 bildirisi mevcuttur. Bilimsel çalışmaları uluslararası yayınlarda 87 atıf almıştır. Akademik h-indeksi 7'dir. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı mesleki kursların sayısı 33, sertifikalandırılmış bilimsel etkinliklerin sayısı 51'dir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin