07- HANGİ AMELİYAT, HANGİ ANESTEZİ?

DOKU ÇIKARTIP- YAMA KAYDIRMAYLA KAPATMA

Uzun süreli akıntıyla giden kronik pilonidal sinüs vakalarının çoğu için en uygun ameliyat tipi yarayı genişce çıkartıp yamayla onarma şeklindeki ameliyat tipidir.

Önce hastalıklı doku tamamen çıkartılır. Orta hatta komşu kalça dokularından cilt ve cilt altını içeren dil biçiminde bir yama dokusu (flep) hazırlanır. Yama yana döndürülüp yara çıkartılmasından arta kalan boşluğa dikilerek ameliyat (eksizyon + flep) tamamlanır.

Uzun dönem sonuçları açısından bakıldığında halen en başarılı ameliyat tekniğidir. Ayrıntıları 8- FLEP AMELİYATI NASIL YAPILIR? sayfasında anlatılmıştır.

DOKU ÇIKARTIP- AÇIK BIRAKMA

Hastalıklı bölgenin kesilip çıkartılıp yaranın olduğu gibi açık bırakılması; kısa ve kolay bir işlemdir. Ancak yara iyileşme süresi 6-8 haftayı bulabilir.

Hastalığın tekrarlama oranı %5-10'dur. Hasta açısından zahmetli bir tedavi şekli olduğu için zorunlu kalınmadıkça tercih edilmez.resim

DOKU ÇIKARTIP- DİKME

Hastalıklı bölgenin çıkartılıp yara dudaklarının karşılıklı dikildiği yöntem (eksizyon + primer onarım) az tercih edilen bir ameliyat türüdür.

Nadiren, sadece küçük iltihaplarda uygundur. Ameliyat süresi 20 dk. yara iyileşme süresi 10-15 gün, ancak hastalığın tekrarlama oranı %20-30'dur.

MİKROSİNÜSEKTOMİ

Hastalığı çok küçük bir alanda olan hastalarda uygulanan basit ve sınırlı bir ameliyat tipidir. Hastalarının en çok %5-10 gibi oldukça az bir kısmı için uygun olabilir.

Sadece hastalığın erken evresinde, kalçalar arası çukurluğun az, kıl yoğunluğunun düşük olduğu hallerde basit bir seçenek olarak düşünülebilir. Sonuçları hakkında henüz yayınlanmış güvenilir tıbbi literatür yoktur.

İnternet ortamında "tüm kıl dönmesi hastalarının mikrosinüsektomiyle tedavi edilebileceği" gibi yanlış bir intiba oluşturulmuştur. Hastaların büyük bir çoğunluğu 3-4 cm veya daha geniş bir kronik iltihaplı doku alanı ile başvurmaktadır. Sadece 1-2 cm çapında bir doku parçasının çıkartılmasıyla hastaların çoğunda kalıcı bir tedavi sağlanamayacağını açıktır. Anlamak için akıl ve mantık yeterlidir.

ANESTEZİ

En çok tercih edilen anestezi yöntemi belden iğne (spinal anestezi) yöntemidir. Bu yöntem ameliyattan sonra 2-3 saat daha belden aşağısında hissizlik, ağrısızlık sağladığı için oldukça konforludur.

Özel bir zorunluluk olmadıkça tümüyle uyutmaya (genel anesteziye) ihtiyaç yoktur. Hastalık sadece küçük bir alanda ise veya sadece apse drenajı yapılacak ise sadece o bölgeyi uyuşturma (lokal anestezi) yeterli olabilir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin