MEMEDEKİ KİTLENİN KESİN TANISI NASIL KONULUR?

Bir hastanın meme kanseri olup olmadığının KESİN TANISI memeden biyopsi(doku örneği alınması) ile konulur.

BİYOPSİ ne şekilde alınır?
İğne ile veya lokal anestezi altında açık cerrahi teknikle.

İnce İğne Biyopsisi kolay, kısa ve pratik bir işlemdir. Doku düzeyinde değil serbest hücreler biçiminde örnek alınabilir. Çoğu zaman iyi huylu-kötü huylu şeklinde genel bir sonucu varılması için yeterlidir.

Bazı hastalıkların tanısı, hastalık özelliklerinin ve alt gruplarının tesbiti için sadece hücrelerin değil aynı zamanda hücreler arasındaki organizasyonun (tek tek tuğlaların değil bütün vaziyette duvarın yapısının) da incelemesi gerekebilir.

Bu nedenle kıymık şeklinde bir doku örneği çıkartan kalın iğneler (Core Biyopsi - Tru Cut İğne Biyopsi) geliştirilmiştir. Bu kalın iğnelerle daha tatminkar sonuçlar alınabilir. Fakat bir cm'den küçük kitlelerde tru cut biyopsi uygulanması zordur.

İğnelerle yapılan biyopsilerde iğnenin kitleye isabetli batırılması gereklidir. Kitleyi tam temsil edecek şekilde doku örneği alınması önemlidir.

Bunun için iğne biyopsilerin görüntüleme eşliğinde (çoğu zaman ultrason altında) yapılması daha uygundur.

Patoloji raporlarına göre ince iğne biyopsilerinin %20-30'unda, tru cut biyopsilerin %5-10'unda tanı konulmasına imkan vermeyecek ölçüde yetersiz örnekleme söz konusu olabilir.

Açık biyopsi cerrahın kitleyi doğrudan görerek, dokunarak şüpheli dokudan örnek almasıdır. İlgili alan lokal anesteziyle uyuşturarak sertlik bölgesi üzerinden 1-2 cm kesi yapılır.

Kitle kısmen (insizyonel) veye tamamen (eksizyonel) olarak çıkartılır. Açık biyopsi iğne biyopsilere göre biraz daha zahmetli ancak nisbeten daha emin bir yoldur.

Kitleye BİYOPSİ Yapılması KİTLENİN Türünü - HUYUNU DEĞİŞTİRİR Mİ?

Hayır. Kitlenin kötü huylu olup olmadığını belirleyen şey hücre yapısıdır. Neşter sadece dokuları kesmeye yarar, hücreleri değiştiremez.membiy3

Tanı için GENETİK İNCELEMELER veya Kandan Bakılan TÜMÖR BELİRLEYİCİLER Kullanılabilir mi?

Genetik (BRCA geni vb) incelemelerle toplumda meme kanseri gelişme riskinin yüksek olduğu kadınlar tesbit edilebilir. Ancak bu sonuç o kişide kesinlikle meme kanseri gelişeceği anlamına gelmez.

Tümör belirleyiciler (CA 15-3 vb.) ise yalancı negatiflik ve yalancı pozitiflik oranları yüksek olması nedeniyle tanı koymak için yeterince güvenilir değildir. Ancak tanısı konmuş olan hastalarda hastalığın aktivitesinin takibi açısından değerli testlerdir.


Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin