KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kasık fıtığının en sık görülen belirtisi kasıkta şişliktir. Şişlik genellikle ayakta dururken belirginleşir, yatınca uzanınca hafifler veya kaybolur.

Ainghern

Bu şikayet belli belirsiz bir kabarıklıktan, yumruk büyüklüğünde bir şişliğe kadar değişik ölçülerde gözlenebilir. Nadiren bağırsakların torbaya indiği çok daha büyük şişliklere de rastlanabilir.

Bazen şişlikle beraber ağrı görülebilir. Özellikle sıkışıp kalmaya müsait küçük fıtıklarda ağrı daha ön planda olabilir.

Nadir de olsa bazen küçük fıtıklar hiç şişlik olmadan sadece kasıkta ağrı şikayetiyle kendini gösterir.

Kasık fıtığı teşhisi koymak için çoğu zaman sadece muayene yeterlidir. Genellikle başka bir tahlil ya da görüntüleme yöntemine gerek duyulmaz.

♣Kasıkta şişlik olmadan sadece ağrı şikayetiyle başvuran hastalarda ultrason yapılabilir. Amaç -eğer varsa- bariz bir muayene bulgusu vermeyen küçük bir fıtığı saptamak veya kasıkta oluşabilecek diğer hastalıklara ait belirtileri ayırt etmektir.

Kasık fıtığı için başvurulması gereken branş Genel Cerrahi Bölümüdür. Kasık fıtığının tek geçerli tedavi şekli ameliyattır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin