LAZER DENİLEN BAŞKA ŞEYLER

Her ne kadar Genel Cerrahide lazer teknolojisi pek kullanılmasa da "LAZER" kelimesinin yaygın olarak kullanılması bazı açıklamaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Mesela kızılötesi ışın uygulamasına, kapalı ameliyatlara, elektrokotere hatta gizli cilt altı dikişe dahi lazer dendiği görülmektedir.

En çok suistimal edilen konu hemoroidde INFRARED COAGULATOR uygulamasıdır. KIZILÖTESİ IŞIN ile yakma işlemidir. Mucize değildir. 50 yıldır bilinen bir teknolojidir. Sadece erken evre hemoroidlerin yarısı kadarında etkin olma potansiyeli vardır. Doktora başvurma ihtiyacı duyan hemoroid hastalarının çoğunun ileri evre hemoroid hastalığı vardır ki bunlarda infraredin yeri yoktur. Ayrıca kızılötesi ışının makat bölgesindeki fissür ve fistül tedavisiyle de ilgisi yoktur.

Bazen LAPAROSKOPİK CERRAHİ için de "lazerle ameliyat" ifadesi kullanılmaktadır. Bu yöntem safra kesesi, reflü, obezite, dalak ameliyatları gibi pek çok uygulaması olan bir işlemdir. Karna klasik kesi yerine birkaç adet minik kesi yapılır. Buralardan girilen teleskopik kamera ve çubuk biçimindeki aletlerle tv monitörü yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. KAPALI AMELİYAT ifadesi uygundur. Lazerle ilgisi yoktur.

Bazı ameliyatlarda kesmek, yakmak, damar mühürlemek için kullanılan ELECTROCAUTERY, HARMONIC SCAPEL, LIGASURE gibi teknolojilere de lazer dendiği olmaktadır. Bu cihazlar ingilizce metinlerde "ELECTROSURGICAL DEVICE" olarak geçer. Türkçede tam karşılıkları yoktur. Rutin kullanılan KOTER' kelimesi zaten Türkçeye yerleşmiştir. Diğerleri için ise "DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI" doğruya yakın bir ifadedir.

Ameliyatların sonunda cilt kapatılırken, birkaç hafta içinde kendiliğinden eriyecek olan bir ipin cilt tabakasının hemen bir milimetre altınadan geçirilerek, dışardan hiç ip görünmeyecek şekilde yara kenarlarının yaklaştırılması işlemine de "lazerle dikiş" dendiği görülmektedir. Lazerle birşeyleri kesmek mümkün olsa da dikmek mümkün değildir. Söylenmeye çalışılan aslında her ameliyathane hemşiresinin rahatlıkla uygulayabildiği SUBKUTİKÜLER DİKİŞ tekniğidir. GİZLİ DİKİŞ demek daha uygundur.

Bu listeyi uzatmak mümkündür. Ama işin özeti şudur; Tıpta lazer vardır. Göz, Dermatoloji gibi bölümlerde sıklıkla lazer kullanılır. Ancak Genel Cerrahide nadir bir uygulamadır.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin