NELERİ SORMAMALISINIZ?

Bir doktora kendi alanı dışında şeyler sormak uygun değildir. Bu belki sadece genel bir fikir almak için kabul edilebilir. Ancak bağlayıcı bir hüküm beklenemez.

Hekimin alanı dışında konularda ısrar, hekim için sıkıntılı, sizin için ise tehlikeli olabilir. Nasıl ki evinize gelen musluk tamircisine elektrik arızasına da bakıvermesi için ısrar etmiyorsanız, üroloji uzmanına da nöroloji sorusu sormamalısınız. Siz, evinizin su-elektrik tesisatından daha kompleks ve daha kıymetlisiniz.

Doktorukelebeknuza “alternatif tıp”, “tamamlayıcı tıp”, “bitkisel tıp” gibi isimlerle anılan ürün ve uygulamaları da sormasanız iyi olur. Doktorunuz bunlardan anlamaz. Çünkü o sadece TIP okumuştur.

Tıp eğitimi çok ağır, çok uzun ve çok yoğun bir süreçtir. Zaman ve kapsam daha çok kanıta dayanan tıp bilgilerinin okutulup öğretilmesine müsaittir.

Bu tür konuların tıptan daha çok gündemde olması bir reklam, piyasa ve medya başarısıdır. Bitkisel ürünlere Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş olan ruhsatların sadece kendi bağlamında anlamı olabilir. Yani bu ruhsatlar, bu maddelerin insanlar tarafından tüketilebilir gıdalar olduğunu ifade eder. Yoksa bu ürünlerin insanlarda görülen hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği manasına gelmez. Hele hele belli hastalıkların tedavisinde etkin ve güvenilir olabilecekleri anlamına hiç gelmez.

Zaten söz konusu ruhsatlarda da hiç bir hastalık veya tedavi ibaresine rastlanmaz. Eğer o ürün ve yöntemlerin belli hastalıkların tedavilerinde geçerli ve güvenilir oldukları yıllarca süren objektif deney ve gözlemlerle kanıtlanırsa onlar zaten Sağlık Bakanlığı tarafından “ilaç” olarak ruhsatlandırılırlar ve “TIP” içine dahil edilmiş olmuş olurlar.

Özet; güvenilir olan şeyler TIP olur, diğerleri “diğer tıplar” tarafından pazarlanmaya devam eder.

(Aslında olay şudur; üç-beş günde bitkisel gıda ruhsatı alan maddeler sanki her şeye etkili ilaçlarmış gibi topluma yutturulmaktadır. Toplum sağlığını korumakla sorumlu olanların bu ? ticarete yaklaşımı da maalesef ?'dir.)

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin