ÖDEDİKLERİNİZ - ÖDEYEMEDİKLERİNİZ?

Hekimliğe atfedilen kutsallık hekimden değil hastadan kaynaklanır. Başka bir deyişle kutsal olan hekim değil insan hayatıdır. Asıl olan bu kutsala hekimin de toplumun da, maddi-manevi gereken önemi verebilmesidir.

kelebekHekimlik pratiğinde bu kutsallıkla, insani ihtiyaçlar iç içe geçmiştir. Hastaya sunulan hizmet "iş" olduğu kadar "iyilik", "iyilik" olduğu kadar da "iş"tir.

Tüm insanların olduğu gibi, hekimlerin de kendileri ve aileleri için belli yaşam standartları sağlama hedefleri vardır. Bunu sadece mesleki pratikleri karşılığında edinebilirler. Bu noktada hekim ile toplum arasında karşılıklı etik hassasiyetler söz konusudur.

Bir yandan hekim; sağlık konusunda edindiği bilgi ve tecrübeyi özenle ve hiç sakınmadan ortaya koyabilmeli, diğer yandan toplum; hekimin taşıdığı yükü, emeğini gözetmeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir meslek olabilmesi için hekimliğin hakkını takdir edebimelidir.

Bir başka deyişle, makul olan; hekim açısından insani ve vicdani hassasiyetler ile profesyonelliğin gereklerini dengeleyerek çalışabilmek, toplum ve hasta açısından ise sağlıklı yaşam hakkının kutsallığı ile emeğinin kutsallığını bir arada algılayabilmektir.

Sağlık sorunlarınız kolayca çözülüveriyormuş gibi görünse de bu sizi yanıltmasın. Sizin için harcanan zaman eğer sadece 5 dakika gibi görünüyorsa, bu sürenin aslında 7 yıl tıp fakültesi+5 yıl ihtisas+yıllarca hekimlik deneyimi+5 dakika olduğunu unutmayın. Reçetede sadece 3 satır yazıyor olsa dahi bunun onlarca tuğla gibi kitabın okunması üzerine yazılmış 3 satır olduğunu unutmayın. Ameliyatınız sadece 15 dakika sürüyor olsa dahi bunun yüzlerce gece uykusuz kalınan nöbetler ve yüzlerce ameliyata çıraklık yapılması üzerine harcanmış 15 dakika olduğunu unutmayın.

Toplumsal doku içinde sağlık sektörü doğrudan sizin varlığınıza hizmet eden, en ayrıcalıklı, en yaşamsal sektördür. Bu alanda yapılanların ne kadarının iş ne kadarının fedakarlık olduğunu ayırmak gerçekten zordur. Hekimlerin parayla ölçülemeyecek kadar faydalı şeyler yaptığı konusunda çoğunluk hemfikirdir ancak ne kadar kazanmaları gerektiği üzerine görüşler muhteliftir.

Aslında bir çuval lafa gerek yoktur. İnsan hayatının kıymetli olduğu yerde hekim emeği de kıymetlidir, vice versa.

Mademki yaşam ve sağlık hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir, o halde ne kadar ödemiş olursanız olun, sağlıkçıların sizin için yaptıkları, her zaman sizin ödediklerinizden daha kıymetlidir. Aradaki farkı sadece teşekkür ederek telafi edebilirsiniz.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin