MEME

Hayatları boyunca her iki kadından birinde herhangi bir meme rahatsızlığı görülür.

Her 5 kadından birinde memeden doku örneği alınması gerekir.

Her 10-15 kadından birinde meme kanseri gelişir.

Türkiye'de her yıl yeni meme kanseri teşhisi alan kadın sayısının 30 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Erken dönemde, kitle çapı yarım santimetrenin altındayken tanı alan olgularda, hastalık hemen hemen hiç yayılmadan başarıyla kontrol altına alınabilmektedir. Ancak özellikle ülkemizin azgelişmiş kesimlerinde hastaların yarıdan çoğunun geç evrede tanı aldığı saptanmıştır.

Meme kanserinde tanı konulduktan sonraki 10 yıllık sağkalım oranları; erken evrelerde %90'ın üzerinde bulunurken geç evrelerde %50'nin altına düşmektedir.

Meme kanseri gelişmiş bir hasta tedavisiz doğal seyrine bırakıldığı zaman beklenen ortalama ömür üç yıldan kısadır.

Ancak günümüzde meme kanserine karşı çok güçlü tedavi imkanları geliştirilmiştir. Son elli yılda toplumda meme kanseri gelişme sıklığı yaklaşık iki katına çıkmış olmasına rağmen meme kanserine bağlı ölümlerin oranı azaltılmıştır.

Meme hastalıklarının büyük bir çoğunluğunun teşhisi için; meme ve koltuk altı muayenesi, meme ultrasonografisi ve mamografinin birlikte kullanılması yeterlidir.

Menapoz öncesi kadınlarda meme muayenesi için ideal zaman adet kanaması bittikten 5-7 gün sonrasıdır.

MAMOGRAFİ HAYAT KURTARIR

MAMOGRAFİ NEDİR? KİMLER MAMOGRAFİ ÇEKTİRMELİDİR?

Mamografi memenin röntgen (X-Ray) filmidir. Meme kanseri taraması için en önemli tetkiktir. Erken teşhis yönünden etkinliği kanıtlanmıştır.

MAMOGRAFİNİN YARARI - ZARARI?

MAMOGRAFİNİN YARARI NEDİR?

Mamografi her beş meme kanserinden dördünü çok erken evrede tespit edebilecek hassasiyettedir. Duyarlılığı daha yaşlı kadınlarda, doku yoğunluğu az olan memelerde çok daha yüksektir.

MEME ULTRASON, EMAR, PET CT

MEME ULTRASONU: Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak meme yapısını görüntülemeye yarayan bir işlemdir. Memede hissedilen sertlikler bazan gerçek bir kitleye bağlıyken bazan da dokuların olağan değişimlerine bağlı yoğunlaşmalardan kaynaklanabilir.

MEMEDEKİ KİSTLERE YAKLAŞIM

Meme kistleri memelerde görülen içi sıvı dolu keseciklerdir. Salgı bezlerinde ve destek bağ dokusunda meydana gelen yoğunlaşmalara bağlı olarak küçük süt kanallarında tıkanmalar meydana gelir.

MEMEDE FİBROADENOM NEDİR?

Memede sertlik şikayetiyle başvuran kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu meme tümörüdür. Meme dokusu içinde düzgün sınırlı yuvarlak kitle şeklinde ele gelir.

MEMEDE FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER

Memede fibrokistik değişiklikler daha çok doğurganlık çağının hastalığıdır. 20-50 yaş arasındaki kadınların neredeyse yarısında görülen bir rahatsızlıktır. Hormon takviyesi alan kadınlar hariç, 50 yaşın üzerinde nadiren görülür.

op-dr-mehmet-gulerop-dr-mehmet-guler-obeziteobezite-tedavi-op-dr-mehmet-guler