AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR NELERDİR?

Ameliyat kararı verilen tüm hastalar anestezi uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Yakın zamanda safar yolu tıkanması veya sarılık geçirmiş hastalarda karaciğer çalışması ve sarılıkla ilgili kan testlerinin kontrol edilmesi icap eder.

Şeker, yüksek tansiyon, astım gibi hastalıkları olan hastalar, ilgili branşlarca konsülte edilmeli riskler belirlenmeli ve öneriler alınmalıdır.

Hasta eğer aspirin, coraspin, kumadin vb. kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa, bu ilaçların etkisi altında ameliyata alındığında kanama riski yüksek olacaktır.

clpreopKalp kapak ameliyatı ve koroner stent uygulaması geçirmiş olanlar başta olmak üzere kan sulandırıcı etkinin elzem olabileceği hastalarda kalp hastalıkları uzmanı konsültasyonu istenmelidir. İlaçlar kesilip 5-6 gün ilaçların etkilerinin geçmesi beklendikten sonra ameliyat planlanmalıdır.

Hasta ameliyattan önceki gece saat 24'ten sonra su dahil ağızdan hiçbir şey yiyip-içmeyecek şekilde aç kalmalı, ameliyata oruç tutuyormuş gibi gelmelidir.

Özellikle yüksek tansiyon nedeniyle ilaç kullanan hastaların ameliyat sabahı aç kalmış olmalarına rağmen ilaçlarını bir yudum su ile almaları önerilir.

Tüm hastaların ameliyata dair süreçleri ve riskleri öğrenmiş olarak ameliyata izin verdiklerini yazılı olarak belgelemiş olmaları şarttır. Ameliyattan önce planlanan ameliyat hakkında kendilerine sunulan ameliyata özgü bilgilendirilmiş onam formlarını okuyup-imzalamaları gerekir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin