KİMLERE SAFRA KESESİ AMELİYATI GEREKİR?

Genel olarak şişkinlik, hazımsızlık, yağlı yemeklere tahammülsüzlük, yemeklerden sonra bulantı gibi dispeptik yakınmaları olan, karın sağ üst tarafta karın ağrı olan, bu arada ultrasonografide safra kesesinde taş, çamur, iltihap saptanmış hastalara safra kesesi ameliyatı yapılmalıdır.

RESSK3

⇒ Kısa sürede hızla gelişen, ilaç tedavisine yanıt vermeyen safra kesesi iltihabı (akut kolesistit) olan hastalara acil ameliyat gerekir.

⇒ İlaç-serum tedavileriyle şikayetleri yatışsa dahi tekrar tekrar ortaya çıkan ataklar nedeniyle süregen iltihap (kronik kolesistit) gelişen hastalara da ameliyat gereklidir. Özellikle milimetrik taşları olan hastalarda ameliyatın uzun süre ertelenmesi sakıncalıdır.

⇒ Safra yollarında tıkanmaya bağlı sarılık olup, tıkanıklığı endoskopik yolla (ERCP ile) açılmış olan hastalara da 2-3 gün içinde ameliyat yapılması gereklidir.

⇒ Taş veya çamur olmadığı halde safra kesesinde şişme ve duvar kalınlaşması şeklinde iltihaplanma (akalküloz kolesistit) olan hastaların tedavisi de ameliyattır.

⇒ Safra kesesinde polip olup, safra kesesine bağlı şikayetleri olanlara veya hiç şikayeti olmasa bile 10 milimetreden büyük polipi olan hastalara da ameliyat yapılması şarttır.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin