TABURCULUK SONRASI NASILDIR?

Taburculuktan sonra yara yerleri bir gün daha kapalı kalır. Ameliyatın üzerinden 48 saat geçtikten sonra yaralar açık bırakılabilir. Banyo yapılabilir. Tekrar pansuman gerekmez.

Yara yerleri için çoğu zaman kendiliğnden eriyebilen gizli dikişler kullanıdığından dikiş alınmasına gerek yoktur.

Kapalı safra kesesi ameliyatı geçiren hastaların yara izleri ilk 2-3 ay az çok fark edilebilir olsa da uzun vadede silikleşir.

Karın içinde ameliyat alanında kullanılan birkaç adet titanyum zımba ömür boyu konulduğu yerde kalır. Bunlar daha sonra çekilecek karın filmlerinde görülür. Ancak herhangi bir soruna yol açmazlar.

Safra kesesinin alınması gündelik yaşam, yeme-içme düzeni açısından önemli bir soruna yol açmaz. Hastaların sosyal ortamlarına ve iş hayatlarına dönmeleri için birkaç gün istirahat yeterlidir.

Karın ağrısı, yanma, ekşime, hazımsızlık, şişkinlik gibi yakınmalar aslında pek çok sindirim sistemi hastalığının ortak şikayetleridir. Bu yakınmalar hem safra kesesi iltihabından hem de gastrit, ülser, reflü gibi diğer sindirim sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanıyor olabilir.

Eğer ameliyat öncesi yaşanan şikayetlerin tek sebebi safra kesesi problemi ise ameliyattan sonra şikayetler tümüyle ortadan kalkacaktır. Ancak aynı anda diğer sindirim sistemi problemleri olan hastaların safra kesesi ameliyatından sonra gastrit, ülser, reflü gibi diğer hastalıkları yönünden ayrıca ilaç tedavileri almaları gerekebilir.

Mevcut tıbbi bilgilere göre safra kesesinin alınmış olması bedensel bir noksanlığa yol açmaz. İlaç veya vitamin takviyesi gerektirmez. Uzun dönemde takip ve kontrollere gerek yoktur.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin