GÖBEK DELİĞİNDEN SAFRA KESESİ AMELİYATI NEDİR?

Single Port Laparoscopic Cholecystectomy (SILC), Türkçeye "Göbekten Tek Delikten Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı" şeklinde çevrilebilir.

Göbek deliği içinden 2 cm'lik bir kesiyle karna girilir. Bir çubuk kamera ile iki adet ucu kıvrılabilir çubuk biçimindeki cerrahi alet buradan karna sokulur ve tüm işlemler bu yolla yapılır.

Ameliyat aynen standart kapalı safra kesesi ameliyatındaki gibi önce safra kesesi kanalının ve damarının zımbalanıp kesilmesi, sonra kesenin karaciğerden ayrılarak çıkartılması şeklindedir. Sonuçta kesi izi göbek kıvrımları içinde kaybolur. Bu nedenle medyada "izsiz safra kesesi ameliyatı" diye adlandırıldığı olur.

Bu tip safra kesesi ameliyatı halen teknolojik yönden geliştirilmeye muhtaç ve pahalı bir işlemdir. Ameliyat teknik açıdan daha zordur. Cerrah açısından daha fazla laparoskopik cerrahi deneyimi gerektirir. Standart kapalı ameliyattan daha uzun sürer.

Standart kapalı safra kesesi ameliyatından tek üstünlüğü 3-4 adet birer santimlik iz yerine, göbekte 2 santimlik bir iz kalması veya kesi izi göbek kıvrımları arasına iyi gizlenirse hiç bir iz kalmamasıdır.

Göbekten tek delikten kapalı safra kesesi ameliyatı dünyada ilk kez 2008'de uygulandı. Bu sayfada yayınlanan videoda dünyadaki ilkten çok kısa bir süre sonra bu satırların yazarı tarafından yapılmış bir ameliyatı izliyorsunuz. Ameliyat nisbeten zorluk derecesi yüksek, alevlenmiş safra kesesi iltihabı (akut kolesistit) olan bir olguda uygulanmıştı. Türkiyede en erken örneklerden biri olması açısından 2009 da 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresinde sunulmuştu.

Kişisel kanaatimiz bu ameliyatın mevcut haliyle standart kapalı safra kesesi ameliyatına alternatif olabilecek rutin bir uygulama olmadığı yönündedir. Teknik yönden cerrahlar için NOTES ve Robotik Cerrahi gibi daha ileri cerrahi yöntemlere doğru bir "ara teknik" olarak kabul edilebilir. Seçilmiş olgularda uygulanabilir.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin