SAFRA KESESİ AMELİYATI NEDİR?

Safra kesesi ameliyatından kastedilen safra kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Ameliyat açık (klasik teknik ile) veya kapalı (laparoskopik teknik ile) yapılabilir. Ancak çağdaş cerrahide standart tercih; kapalı ameliyattır (laparoskopik kolesistektomi).

RESSK3Kapalı ameliyat hasta açısından daha konforludur. Ameliyat sonrası ağrı daha az, iyileşme daha hızlıdır. Tüm hastalara kapalı ameliyat planlanır. Kapalı ameliyatın mümkün olmadığı çok nadir durumlarda açık ameliyat yapılır.

Her ne kadar hastalarda safra kesesi içindeki taşlar nedeniyle ameliyat yapılıyormuş gibi bir algı olsa da ilk suçlu taş değildir. Aslolan başlangıçta safra kesesinin bozulmuş olmasıdır.

Kesede taş varlığı bilahare ekstra sorunlara yol açar. Bu nedenle sadece safra kesesi içindeki taşların ortadan kaldırılması sorunu çözmez. Safra kesesi tümüyle çıkartılır. Bu işlem vücut çalışmasında bir noksanlığa yol açmaz.

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin