SAFRA KESESİNDE POLİP VAR - NE YAPMALI?

Safra kesesi polibi, safra kesesi duvarının iç tabakasında oluşan üzüm tanesi gibi veya saplı-salkımlı biçimdeki milimetrik yumuşak doku kitleleridir. Safra kesesi ultrasonu yapılan her 20 hastadan birinde polip görülür.

p282Bazen kese duvarına yapışık bir taşla polibin ayrımı zor olabilir. Ameliyat sonrası patolojik incelemede ise her 15 safra kesesinden birinde polip saptanır. Polibi olan hastaların üçte birinde de birden fazla sayıda polip bulunur.

SAFRA KESESİ POLİPLERİNDE KANSERİ GELİŞME RİSKİ;

--60 yaşın üstündeki hastalarda
--Safra kesesi taşı ile birlikte bulunan poliplerde,
--Boyutları hızla artan poliplerlerde
--Çapı 10 mm'den fazla olan poliplerde ARTAR.

HANGİ POLİP HASTALARI MUTLAKA AMELİYAT OLMALIDIR?

--Hiç şikayeti olmasa bile 10 mm'den büyük polibi olan hastalar
--Polipleri küçük olsa dahi karın ağrısı, bulantı, şişkinlik gibi şikayetleri olan hastalar
--Ultrasonla takipte polip çapı hızla büyüyen hastalar

Bir başlık ekleyin kopyası

Bir başlık ekleyin kopyası 2

Bir başlık ekleyin